Kurs przygotowujący do egzaminu na maklera giełd towarowych (07 – 09 marca 2014 r.) Drukuj +

Kurs przygotowujący do egzaminu na maklera giełd towarowych
(07 – 09 marca 2014 r.)

Towarowa Giełda Energii SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców organizują w dniach 7 – 09 marca 2014r. kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych. Partnerem kursu jest Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.

Kurs odbędzie się w Warszawie, miejsce zajęć uzależnione jest od liczby zgłoszonych osób i zostanie podane w terminie późniejszym.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o kursie, program kursu
i formularz zgłoszeniowy.

Cel kursu
Kurs umożliwia zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, którą powinien posiadać kandydat na maklera giełd towarowych.

Koszt uczestnictwa: 1 750 zł brutto za osobę
*W przypadku zgłoszenia przez instytucję trzech lub więcej osób koszt uczestnictwa wyniesie 1 600 zł brutto na osobę (prosimy o zmianę w formularzu zgłoszeniowym kwoty 1 750 zł na 1 600 zł)

Cena kursu obejmuje:
1. Materiały edukacyjne:
•    komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na egzaminie,
•    kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych na płytce CD lub nośniku USB,
•    skrypty przygotowane przez wykładowców do zajęć,
•    książkę: K. Jajuga, T. Jajuga, "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2005 (najistotniejsza pozycja na liście lektur zalecanych do egzaminu).
3. Obiady w dniach trwania kursu.

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

Jak i przez kogo prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą przez doświadczonych pracowników instytucji związanych z rynkiem kapitałowym i towarowym. Wśród wykładowców będą również osoby, które uczestniczyły w pracach przy redagowaniu ustaw regulujących rynek kapitałowy i towarowy.
Zajęcia z zakresu matematyki finansowej oraz instrumentów pochodnych będą prowadzone przez praktyków rynku kapitałowego. Podczas zajęć tych prezentowane będą najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie obowiązujące na egzaminie ilustrowane będzie odpowiednimi zadaniami (przede wszystkim z poprzednich egzaminów maklerskich). Uczestnicy będą się uczyć rozwiązywania zadań podczas zajęć.

Zajęcia w ramach bloku prawnego prowadzone będą przez osoby, którą biorą/brały aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych. Dzięki temu będziemy się starać zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia z punku widzenia zakresu tematycznego egzaminu.

Czas trwania kursu:
Trzy dni: od 07.03 (piątek) do 09.03 (niedziela)
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na numer faksu 22 628 37 43 lub mailem: biuro@zmid.org.pl

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod numerem telefonu: 22 628 37 43 lub 601 357 865.

 


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies