Kwiecień 2012 Drukuj +

27-04-12 Towarowa Giełda Energii SA. wprowadza nowe indeksy POLPX dla Rynku Dnia Następnego: POLPX spot base i POLPX spot peak.

TGE S.A. rozpoczęła publikację na stronie internetowej http://wyniki.tge.pl/wyniki/euroindex/spot/ nowych indeksów cenowych energii elektrycznej określanych wg. algorytmów stosowanych na europejskich giełdach energii, które będą mogły służyć do bezpośrednich porównań zachowań rynku polskiego i rynków europejskich.

więcej

11-04-12 GDF SUEZ Trading SAS nowym członkiem TGE

GDF SUEZ Trading SAS począwszy od dnia 11 kwietnia 2012 roku rozpoczęła handel energią na Rynku Terminowym Towarowym ("RTT") prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

więcej

11-04-12 Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - marzec 2012

  • Łączny obrót energią elektryczną: 6,371 TWh – wzrost o 64,98% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 5,214 TWh – spadek o 37,12% m/m
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) – średnio 75,91%

 

więcej

05-04-12 Okresowe obniżenie opłaty w przypadku anulowania transakcji.

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o obniżeniu wysokości opłaty dodatkowej, pobieranej od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji, poprzez obniżenie maksymalnej wysokości opłaty pobieranej z tego tytułu, w okresie od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies