Giełdowa Platforma Informacyjna wystartowała - aktualne informacje z rynku energii elektrycznej w jednym miejscu Drukuj +

Informacja prasowa


Giełdowa Platforma Informacyjna wystartowała - aktualne informacje z rynku energii elektrycznej w jednym miejscu

  • Towarowa Giełda Energii uruchomiła dzisiaj Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) www.gpi.tge.pl, na której znajdują się uaktualniane na bieżąco, transparentne i uporządkowane dane dotyczące rynku energii elektrycznej w Polsce.
  • GPI jest również przygotowana do publikacji informacji wynikających z wypełniania obowiązków zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej REMIT.


Giełdowa Platforma Informacyjna powstała przy współpracy Towarowej Giełdy Energii z  uczestnikami z rynku energii. "Z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomość o sfinalizowaniu prac nad realizacją inicjatywy regulatora, dotyczącej stworzenia Giełdowej Platformy Informacyjnej. Wprowadzenie narzędzia, umożliwiającego równy dla wszystkich - bez względu na czas i miejsce - dostęp do informacji o stanie systemu elektroenergetycznego w kraju, uważam za ważny krok w kierunku równoważenia interesów wszystkich uczestników rynku. Jestem przekonany, że możliwość korzystania z kompletnego, aktualizowanego na bieżąco katalogu informacji o rynku, będzie impulsem do rozwoju konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym" – powiedział Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Projekt był odpowiedzią na apel Prezesa URE z dnia 16 stycznia 2012 r. o stworzenie ogólnodostępnej platformy informacyjnej o stanie systemu elektroenergetycznego w kraju. W skład zespołu roboczego GPI poza Towarową Giełdą Energii, weszły następujące podmioty: Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Sieci Energetyczne, Tauron Polska Energia, PKP Energetyka, Vattenfall, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA, Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Dodatkowo TGE nawiązała współpracę z ACER w zakresie przygotowania aktów wykonawczych do rozporządzenia REMIT, aby na bieżąco śledzić projektowane rozwiązania.

"Cieszę się, że prace dobiegły końca i możemy zaprezentować funkcjonalność i wartość Platformy. Jestem przekonany, że zaangażowanie uczestników rynku do aktywnego korzystania z oferowanego przez nas narzędzia przyczyni się do poprawy funkcjonowania hurtowego rynku energii, a zwłaszcza jego transparentności. Szybki dostęp do aktualnych, czytelnie zaprezentowanych bieżących i planowanych danych o stanie systemu elektroenergetycznego to zupełnie nowa jakość na rynku. Rozpoczęliśmy już prace nad kolejnym projektem - GPI Gaz". - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Giełdowa Platforma Informacyjna składa się z trzech głównych części: dotyczącej obowiązków wynikających z REMIT, systemu elektroenergetycznego (m.in. generacja, zapotrzebowanie na energię elektryczną, plany remontów, moce wytwórcze) oraz danych giełdowych. Podstawowym celem funkcjonowania GPI jest dostarczenie transparentnych, aktualnych informacji, które pomogą uczestnikom rynku w podejmowaniu decyzji handlowych.

Do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Komisji Europejskiej, autoryzowani uczestnicy rynku będą udostępniać na GPI dobrowolnie tzw. Ważne Informacje Transakcyjne (WIT) wynikające z Rozporządzenia REMIT. Będą to robić równolegle z obowiązkową publikacją tych informacji na własnych stronach internetowych. Komunikaty te dotyczą między innymi – zdarzeń planowanych, zdarzeń nieplanowanych (awarii) oraz innych istotnych informacji z rynku energii elektrycznej.

TGE będzie ubiegać się o status RIS (Regulated Information Service) oraz RRM (Regulated Reporting Mechanism) w ACER. Komisja Europejska i ACER nie ogłosiły jeszcze aktów wykonawczych oraz wymogów jakie należy spełnić, aby uzyskać rejestrację. TGE bierze udział w projekcie pilotażowym mającym wypracować rozwiązania dla Unii Europejskiej.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies