Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej. Umożliwiają one w szczególnie uzasadnionych przypadkach zawarcie transakcji pozasesyjnej, dotyczącej praw majątkowych w liczbie mniejszej niż 10 000 toe. Zawarcie takiej transakcji wymagać będzie uzyskania zgody Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. na wniosek Członka Giełdy.
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej uwzględniające powyższe zmiany, wchodzą w życie z dniem 21 marca 2014 r. i są dostępne na stronie internetowej TGE pod adresem: http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies