Wprowadzenia nowych rozwiązań na rynkach gazu Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikami rynku gazu w odpowiedzi na oczekiwania i sugestie dotyczące giełdowego obrotu  gazem, przedstawia projekt wprowadzenia następujących rozwiązań:

1.    Wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji na Rynku Dnia Następnego gazu („RDNg”) w postaci wprowadzenia fixingu
W celu określania kursu otwarcia dla transakcji na rynku gazu, wzorem rynku energii elektrycznej, notowania będą rozpoczynały się od fixingu. O godzinie 9:15 nastąpi określenie kursu jednolitego (fixing), następnie do godziny 13:00 obrót będzie kontynuowany w trybie notowań ciągłych. Otwarcie notowań poprzez określenie kursu fixingu będzie dobrym sygnałem dla rynku na temat aktualnego poziomu cen.
Termin wprowadzenia zmian do harmonogramu sesji na RDNg zaplanowano na  początek II kwartału br.

2.    Wprowadzenia do obrotu nowych produktów na Rynku Towarowym Terminowym
TGE rozszerzy ofertę produktów terminowych o kontrakty typu sezonowego lato / zima. Sezon składa się z dwóch kwartałów, lato – II i III kwartał, zima IV i I kwartał.  Notowane będą trzy serie kontraktu sezonowego.
Wprowadzenie nowych kontraktów do obrotu giełdowego nastąpi z końcem marca 2014 r.

3.    Wprowadzenie produktu typu WEEKEND
Wzorem innych giełd europejskich TGE wprowadzi do obrotu kontrakt typu weekend (z dwudniowym terminem dostawy w sobotę i niedzielę). Planowane jest notowanie produktu w okresie od poniedziałku do piątku, poprzedzające termin realizacji kontraktu.
Wprowadzenie kontraktów typu WEEKEND do obrotu giełdowego nastąpi na początku II kwartału br.

4.    Uruchomienie Rynku Dnia Bieżącego gazu (Intraday)
Wprowadzenie do obrotu kontraktów typu Intraday uzupełni ofertę produktów oferowaną w ramach rynków gazu na TGE. Notowania na Intraday będą prowadzone na instrumentach godzinowych od godziny 9:00 do 14:00. Wdrożenie tego rozwiązania oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian technicznych w komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego, jak również zmian umów i procedur z GAZ-SYSTEM SA. Uruchomienie Rynku Dnia Bieżącego gazu jest planowane w II kwartale br.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies