Odwołanie sesji giełdowej na Rynku Uprawnień do Emisji w dniu 20 marca 2014 r. Drukuj +

W związku z planowanymi w dniu 20 marca 2014 r. pracami serwisowymi w Rejestrze Unii i związaną z nimi przerwą techniczną w funkcjonowaniu rejestru (http://www.kobize.pl/news/296/116/Przerwa-techniczna-w-Rejestrze-Unii.html), Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o odwołaniu sesji giełdowej na Rynku Uprawnień do Emisji w dniu 20 marca 2014 r. 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies