Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Drukuj +

W dniu 19 marca 2014 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. do składu Rady Nadzorczej spółki powołano pana Grzegorza Krystka, który swoją funkcję będzie pełnić od 19 marca 2014r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies