Najniższa cena paliwa na TGE od czasu uruchomienia rynku gazu - poniżej 100 zł/MWh Drukuj +


Dzisiaj na Rynku Dnia Następnego gazu zawarto transakcje o wolumenie 2160 MWh, dzienny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą 20 marca wyniósł 98,40 PLN/MWh. Jest to najniższa cena na RDNg od momentu uruchomienia giełdy gazu.

Łączny obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE od początku marca br. wyniósł 5136 MWh. Kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na tym rynku od 1 do 19 marca (po dacie dostawy) wyniósł 99,57 PLN/MWh.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym od 1 do 19 marca br. wyniósł  319 570 MWh (łącznie z aukcjami).

 
Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies