Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym dla energii elektrycznej i gazu Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do Warunków obrotu dla kontraktów terminowych dla energii elektrycznej (BASE, PEAK5, OFFPEAK), Warunków obrotu dla kontraktów terminowych dla gazu (GAS_BASE) oraz wprowadził do obrotu nowy instrument sezonowy na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz. Nowe zasady, które szczegółowo opisujemy poniżej, wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia br.

Nowe zasady ustalania kursu rozliczeniowego na Rynku Terminowym Towarowym - dla instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz  gaz.

W związku z rosnącą dynamicznie płynnością na rynkach prowadzonych przez TGE od 7 kwietnia br. pierwszy kurs rozliczeniowy na danym instrumencie będzie wyznaczany wyłącznie na podstawie zawartych transakcji. Dotychczas w przypadku braku transakcji kurs wyznaczano na podstawie zleceń. Nowe zasady mają na celu wzmocnienie rynkowych mechanizmów wyznaczania cen na giełdzie. Dla przykładu kolejne kursy rozliczeniowe w dniach, w których nie dojdzie do zawarcia transakcji, przez wprowadzenie ograniczenia zmiany dziennego kursu rozliczeniowego będą podlegały mniejszym wahaniom względem ostatniego znanego dziennego kursu rozliczeniowego, co przyczyni się do zwiększenia transparentności oraz powinno ułatwić podejmowanie decyzji handlowych.


Zmiany dotyczące Warunków obrotu na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na energię elektryczną:

W celu zwiększenia przejrzystości zasad funkcjonowania rynków TGE  w jednym dokumencie połączono Warunki obrotu dla instrumentów o tym samym terminie wykonania (liczba dokumentów zmniejszyła się z 12 na 4). Warunki obrotu będą podzielone ze względu na okres wykonania: tygodniowy, miesięczny, kwartalny i roczny. Każdy dokument będzie określał warunki obrotu dla instrumentów BASE, PEAK5, OFFPEAK. Wprowadzono także nowy harmonogram aukcji. Czas na złożenie zleceń przez uczestników aukcji skrócono z 20 do 15 minut.

Wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów sezonowych na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz.

W odpowiedzi na oczekiwania i sugestie uczestników rynku dotyczące giełdowego handlu gazem wprowadzono do obrotu na Rynku Terminowym Towarowym instrumenty sezonowe terminowe na gaz obejmujące sezon letni (kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania obejmujący drugi i trzeci kwartał roku), oraz obejmujące sezon zimowy (kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania obejmujący czwarty kwartał roku i pierwszy kwartał roku następnego).
Wraz z uruchomieniem nowych instrumentów zmienia się Kalendarz notowania instrumentów terminowych na gaz i wykonania umów dla kontraktów terminowych na gaz.

Szczegółowe warunki obrotu, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies