Podsumowanie pierwszego kwartału 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

 

  • Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A (zielone certyfikaty) w I kwartale 2014 roku ukształtował się na poziomie 10 734 319 MWh dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do I kwartału 2013 roku.
  • Łączny obrót na instrumencie PMMET (fioletowe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku wyniósł 320 458 MWh, co oznacza wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.
  • Łączny obrót na instrumencie PMEF (białe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku ukształtował się na poziomie 2 070,000 toe.PMOZE_A (zielone certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w Q1 2014 roku ukształtował się na poziomie 10 734 319 MWh dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (6 688 356 MWh). Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 2 258 135 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 8 476 184 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku, wyniosła 216,00 PLN/MWh (spadek r/r o 3,14 PLN/MWh). Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji – 215,38 PLN/MWh (wzrost r/r o 67,50 PLN/MWh) i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 216,17 PLN/MWh (spadek r/r o 13,39 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMOZE_A, ukształtował się na poziomie 4 174 977 MWh dając wzrost o 143,09 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku - 1 717 435 MWh) oraz dając spadek o 13,19 proc. porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 640 563 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 3 534 414 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w marcu  2014 roku, wyniosła 202,94 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji – 183,98 i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 206,37 PLN/MWh.

 
PMMET (fioletowe certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMMET w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 320 458 MWh dając wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (259 711 MWh). Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 143 996 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 176 462 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji sesyjnych w Q1 2014 roku wyniosła 59,69 PLN/MWh (wzrost r/r o 1,09 PLN/MWh). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych w Q1 2014 roku wyniosła 59,88 PLN/MWh (wzrost r/r o 1,25 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMMET, ukształtował się na poziomie 171 603 MWh dając wzrost o 47,84 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku - 116 077 MWh) oraz wzrost o 89,81 proc. porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 76 878 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 94 726 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, z transakcji sesyjnych w marcu 2014 roku, wyniosła 59,75 PLN/MWh (wzrost o 0,14 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 59,84 PLN/MWh (spadek o 0,32 PLN m/m).

PMEF (białe certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMEF w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 2 070,000 toe. To były tylko transakcje sesyjne. Do tej pory do systemu wczytano 14 976,630 toe świadectw elektryczności energetycznej. Średnioważona cena PMEF, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku, wyniosła 960,60 PLN/toe.

Dostęp do białych certyfikatów od początku uruchomienia instrumentu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia uzyskały do tej pory 212 podmioty.

PMEC (czerwone certyfikaty), PMGM (żółte certyfikaty)

System wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwone certyfikaty) i PMGM (żółte certyfikaty) wygasł z końcem 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2014 r. podpisał nowelizację Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r., o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), przedłużającą do 30 czerwca 2019 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Towarowa Giełda Energii będzie organizować obrót tymi certyfikatami zgodnie z przyjętą ustawą.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 1949 członków rejestru.

Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies