Towarowa Giełda Energii - Partnerem sesji poświęconych energetyce i rynkowi gazu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Drukuj +

Serdecznie zapraszamy na sesje poświęcone energetyce i rynkowi gazu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, których Towarowa Giełda Energii jest Partnerem.


W czwartek, 8 maja 2014 r. w godz. 14.30-16.30 w budynku Altus odbędzie się debata poświęcona Rynkowi gazu:

 • Unia energetyczna – czy może być remedium na kryzys ukraiński?
 • Jak amerykańska rewolucja łupkowa może wpłynąć na rynek gazu – światowy, europejski, polski?
 • Polski rynek i branża gazowa wobec zmian na rynku europejskim. Liberalizacja, infrastruktura, zależności i bezpieczeństwo
 • Polityka państwa na rynku gazu. Narodowy champion czy zliberalizowany rynek?
 • Polityka taryfowa URE. Dokąd zmierzamy? Co chcemy osiągnąć?
 • Obligo giełdowe – krok w kierunku liberalizacji czy prawo, które nie może działać?
 • Docelowy model polskiego rynku gazu – perspektywa 20-lecia. Jaka jest wizja administracji?


Udział w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

Tomasz Bukowski – Dyrektor Departamentu Handlu Detalicznego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Andrzej Czerwiński* – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Tomasz Pepliński – Prezes Zarządu, Polskie LNG SA; Markus Rapp – Prezes Zarządu, EWE Polska Sp. z o.o.; Piotr Szpakowski* – Dyrektor, Biuro Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN SA; Sławomir Śliwiński – Członek Zarządu ds. Inwestycji, GAZ-SYSTEM SA; Mariusz Swora – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki w latach 2007-2012; Wojciech Szwankowski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Maciej Wesołowski – Radca Prawny, DLA Piper

Moderacja: Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA
 


W piątek, 9 maja 2014 r. w godz. od 12.00 do 14.00 w budynku Altus grono ekspertów będzie dyskutować o Rynku energii w Europie i w Polsce:

 • Podstawowe funkcje regulacji w energetyce i ich ewolucja. Nowe trendy w regulacjach dotyczących rynku energii
 • Modele regulacyjne na rynkach krajów UERynek mocy, kontrakty różnicowe i inne mechanizmy regulacyjne – założenia i funkcjonowanie na rynku energii
 • Wpływ rozwoju europejskich regionalnych połączeń systemów energetycznych na krajowe rynki energii
 • Scenariusze rozwoju polskiego rynku energii w kilkuletniej perspektywie. Szanse na przełom
 • Nowi gracze na polskim rynku energii (telekomy, firmy gazowe itp). Zaostrzenie konkurencji. Strategie sprzedażowe firm dystrybucyjnych. Nowe zachowania negocjacyjne
 • Klient czy partner? Energetyka rozproszona i segment prosumencki w planach
 • i w praktyce


Udział w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bando – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki, Wykonujący obowiązki prezesa URE; Andrzej Czerwiński* – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Rafał Hajduk – Partner, Radca Prawny, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy sp. k.; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Monika Morawiecka – Dyrektor, Departament Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Ireneusz Perkowski – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.

Moderacja: Mariusz Swora – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki w latach 2007-2012
 
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse – mądre inwestycje, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy w Europie, USA, Chiny, Afryka – partnerzy
i konkurenci.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies