GK GPW partnerem Obchodów Święta Konstytucji 3. Maja Drukuj +

  • GPW wspólnie z Towarową Giełdą Energii była partnerem Obchodów Święta Konstytucji 3. Maja organizowanych przez Ambasadę RP w Wiedniu
  • Podczas spotkania promowano sukces polskiej transformacji gospodarczej w ciągu ostatnich 25 lat

W dniu 7 maja 2014 r. w ogrodach Ambasady RP w Wiedniu odbyły Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, upamiętniające 223. rocznicę uchwalania pierwszego takiego dokumentu w Europie.

W 2014 roku przypada wiele ważnych i wyjątkowych rocznic w historii Polski, dlatego też tegoroczne Obchody Święta Konstytucji 3. Maja zostały połączone z promocją sukcesu przemian gospodarczych w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat oraz świętowaniem 10. rocznicy wejścia Polski do UE.

Powinniśmy być dumni z osiągnięć ostatnich 25 lat wolnej Polski. Symbolem sukcesu jest warszawska Giełda Papierów Wartościowych oraz Towarowa Giełda Energii, które są liderami rynku w Europie Środkowej – powiedział w swym wystąpieniu Ambasador Artur Lorkowski.

Mimo deszczowej pogody, w Ambasadzie i ogrodzie gościło blisko 500 gości, w tym przedstawiciele świata dyplomacji i polityki, reprezentacje zlokalizowanych w Wiedniu organizacji międzynarodowych, Ministerstw, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta Austrii, mediów a także managerowie dużych austriackich firm, przedstawiciele instytucji biznesowych, dziennikarze czołowych austriackich gazet oraz austriacka Polonia.

W trakcie Obchodów goście mogli też obejrzeć wernisaż „Jacy Jesteście?”, który przedstawia obraz dzisiejszych Polaków oczami austriackich studentów szkół medialnych oraz Austrię oczami ich rówieśników z Polski.

„Tegoroczne Obchody Święta Konstytucji 3. Maja przypadają na niezwykle ważny rok dla Polski. To 25. rocznica obalenia komunizmu w Europie, a co za tym idzie, to też 25 lat przemian gospodarczych. Bez wydarzeń 1989 roku nie byłoby gospodarki wolnorynkowej, ani warszawskiej giełdy. Cieszymy się, że GPW i nasz rynek kapitałowy tak mocno się rozwijają i że możemy być naturalnym partnerem tych Obchodów – mówi obecny w Wiedniu Paweł Graniewski, Wiceprezes Zarządu GPW.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies