Podsumowanie kwietnia 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku spot oraz dalszy spadek cen paliwa Drukuj +

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w kwietniu 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 574 448 MWh - wzrost o 415,63 proc r/r. oraz o 34,82 proc m/m.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły rekordową wartość 136 608 MWh - wzrost o 336,91 proc. m/m, a o 139,26 proc. r/r. Odnotowano dalszy spadek cen - na RDNg miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji wyniósł 91,90 PLN/MWh - spadek m/m o 3,05 PLN/MWh.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu w kwietniu br. wyniósł 437 842 MWh.
  • W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły o 706,16 proc., natomiast w odniesieniu do marca br. zwiększyły się o 10,90 proc.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) - rekordowy wolumen, dalszy spadek cen

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE w kwietniu 2014 r. wyniósł 136 608 MWh (po dacie dostawy) i oznacza wzrost o 336,91 proc. m/m (w marcu br. 31 267 MWh) oraz wzrost o 139,26 proc. r/r. Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w kwietniu wyniósł 91,90 PLN/MWh (spadek m/m o 3,05 PLN/MWh).

Na RDNg odnotowano w kwietniu br. najniższą cenę paliwa od momentu uruchomienia rynku gazu, dzienny indeks POLPX gas liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w dniu 7 kwietnia wyniósł 85,05 PLN/MWh. Zawarto wówczas transakcje o wolumenie 1 392 MWh.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego - wzrost wolumenu

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w kwietniu 2014 r. wyniósł 437 842 MWh (z czego 141 360 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego wzrosły o 706,16 proc.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2014 r. wyniósł 437 842 MWh (łącznie z aukcjami), wzrost o 10,90 proc. m/m (w marcu br. 394 810 MWh). Najwięcej transakcji zawieranych było na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M, którego łaczny wolumen z aukcjami wyniósł 350 424 MWh. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla kontraktu GAS_BASE _M-05-14 w kwietniu wyniosła 88,19 PLN/MWh.

W kwietniu odbyły się cztery aukcje kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, których przedmiotem był m.in gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_M-05 14). Łącznie zawarto na tym kontrakcie 4 transakcje o wolumenie obrotu 141 360 MWh. Cena średnio ważona transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE-A_M-05-14 wyniosła 87,62 PLN/MWh.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies