Podsumowanie kwietnia 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Łączny obrót zielonymi certyfikatami - instrument PMOZE_A - w kwietniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 297 862 MWh, w porównaniu do roku ubiegłego oznacza wzrost o 77,93 proc.
  • Łączny obrót fioletowymi certyfikatami - instrument PMMET - w kwietniu 2014 r. wyniósł 86 431 MWh, co oznacza wzrost o 2 231,51 proc. r/r.
  • W kwietniu przybyło 23 nowych członków Rejestru Świadectw Pochodzenia - obecnie zarejestrowane są 1972 podmioty


Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w kwietniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 297 862 MWh dając wzrost o 77,93 proc. r/ r. (1 291 449 MWh w kwietniu 2013r.) oraz spadek 44,96 proc. m/m (4 174 977 MWh w marcu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 415 456 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 1 882 406 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w kwietniu 2014 r., wyniosła 206,00 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,79 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość – 185,46 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,48 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych – 201,42 PLN/MWh (spadek m/m o 4,95 PLN/MWh).

Fioletowe certyfikaty - PMMET

Łączny obrót na instrumencie PMMET w kwietniu 2014 r., ukształtował się na poziomie 86 431 MWh dając wzrost o 2 231,51 proc. w porównaniu kwietnia 2013 r. (3 707 MWh) oraz spadek o 49,63 proc. m/m. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 7 899 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 78 533 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, z transakcji sesyjnych w marcu 2014 roku, wyniosła 58,74 PLN/MWh (spadek o 1,01 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 58,93 PLN/MWh (spadek o 0,92 PLN m/m).

Białe certyfikaty - PMEF

Łączny obrót na instrumencie PMEF w kwietniu 2014 r. w transakcjach sesyjnych ukształtował się na poziomie 63,000 toe dając spadek o 58,00 proc. m/m. Średnioważona cena PMEF ze wszystkich transakcji w kwietniu 2014 roku  wyniosła 950,00 PLN/toe (spadek o 25 PLN m/m).


Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 1972 członków rejestru.

 

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies