GAZ-SYSTEM S.A. przystąpił do Towarowej Giełdy Energii Drukuj +


GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status członka giełdy prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. To kolejny etap współpracy pomiędzy spółkami, który ma się przyczynić do dalszego rozwoju konkurencyjnego hurtowego rynku gazu w Polsce.

Obie Spółki podpisały umowę o współpracy już 11 października 2012 r. w celu stworzenia warunków do działalności podmiotom zainteresowanym udziałem w giełdowym obrocie gazem ziemnym. Połączenie mechanizmów rynkowego kształtowania się cen, jakie daje giełda oraz fizycznej realizacji dostaw zapewnionej przez operatora gazociągów, oznacza dla uczestników rynku możliwość działania w bezpiecznym, konkurencyjnym otoczeniu przy jednoczesnej gwarancji dostarczenia paliwa.


Członkostwo w TGE pozwoli GAZ-SYSTEM S.A. między innymi na zakup gazu na potrzeby bilansowania na warunkach rynkowych. Przystąpienie GAZ-SYSTEM S.A. do TGE nie tylko wypełnia postanowienia europejskiego kodeksu bilansowania (Network Code Balancing), ale i tworzy kolejne możliwości dla uczestników rynku. Wraz z planowanym przez TGE powołaniem Rynku Dnia Bieżącego, dostawcy gazu otrzymują możliwość zbilansowania się również wobec GAZ-SYSTEM S.A. Jako operator systemu przesyłowego jesteśmy przekonani, że dostarczanie - wspólnie z giełdą gazu - nowoczesnych, elastycznych rozwiązań jest nie mniej ważnym zadaniem operatora, niż prowadzona przez nas intensywna praca nad modernizacją i rozbudową systemu przesyłowego.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

"Dzięki szerokiej współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. możemy elastycznie i szybko reagować na potrzeby podmiotów działających na naszym rynku gazu. Wprowadziliśmy instrumenty sezonowe (lato i zima) z półrocznym terminem wykonania. Wkrótce uruchomimy kontrakty typu weekend z dwudniowym terminem dostawy w sobotę i niedzielę. Szczególnie ważne będzie udostępnienie Rynku Dnia Bieżącego gazu (Intraday), który umożliwi zainteresowanym podmiotom dobowe bilansowanie dostaw gazu."- powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE


Obecnie na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii działa 30 aktywnych podmiotów.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies