Zmiana zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji Drukuj +


W nawiązaniu do pytań kierowanych przez Członków Giełdy do TGE, uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (21 maja 2014 r.) na stronach Urzędu Regulacji Energetyki, pojawił się komunikat dotyczący zmiany zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, zgodnie z art.9a ust.8 ustawy - Prawo energetyczne.

Komunikat ten jest związany z wejściem w życie 30 kwietnia 2014 r. nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i dotyczy możliwości realizacji obowiązku umarzania tzw. fioletowych świadectw pochodzenia za rok 2013, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Komunikat znajduję się pod następującym adresem:

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5750,Zmiana-zasad-dotyczacych-realizacji-obowiazku-umarzania-tzw-fioletowych-swiadect.html

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies