Zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”. Drukuj +

W dniu 22 maja 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2014 r. i polegają w szczególności na:

  • zmianie harmonogramu notowań,
  • wprowadzeniu możliwości zawarcia transakcji w systemie kursu jednolitego.

Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku dotyczące giełdowego handlu gazem, notowania na Rynku Dnia Następnego gazu będą od dnia 3 czerwca 2014 r. prowadzone w godzinach 9:00 – 13:00, wg następującego harmonogramu:

  • 9:00 – 9:15 faza przed notowaniami w systemie kursu jednolitego,
  • 9:15 określenie Kursu Jednolitego,
  • 9:16 – 13:00 notowania ciągłe.

Szczegółowe zasady obrotu, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies