Przedstawiciele giełd energii z całego świata spotkają się w październiku w Polsce Drukuj +

W dniach 26 – 28 października w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja giełd energii APEx 2014. Inicjatorem konferencji jest organizacja APEx (Association of Power Exchanges) zrzeszająca światowe giełdy energii oraz operatorów systemów przesyłowych. Wydarzenie odbywa się każdego roku w innym kraju i jest adresowane do przedstawicieli 50 giełd energii z całego świata. Towarowa Giełda Energii jako aktywny członek APEx jest gospodarzem i organizatorem tegorocznego wydarzenia. Konferencja APEx 2014 została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Celem konferencji jest rozwijanie platformy wymiany międzynarodowych doświadczeń giełd, jak również prezentacji najlepszych rynkowych praktyk dotyczących rynku energii. W konferencji wezmą udział liderzy branży energetycznej z giełd energii Azji, Australii, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Konferencja odbędzie się już po raz dziewiętnasty, ale pierwszy raz w Polsce.

W 2013 roku gospodarzem konferencji był Nowy Jork, dwa lata wcześniej konferencja odbyła się w New Delhi w Indiach. Dzięki ścisłej, wielowymiarowej współpracy między Towarową Giełdą Energii a Stowarzyszeniem, Zarząd APEx powierzył organizację tegorocznej konferencji TGE.

- Nasza doroczna konferencja odbędzie się tym razem w Europie, wybraliśmy Polskę m.in. ze względu na pozycję Towarowej Giełdy Energii w regionie. TGE jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest także mocno zaangażowana w budowę konkurencyjnego rynku energii i gazu w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że doświadczenia europejskiego rynku w tym zakresie będą dla uczestników konferencji ważnymi i interesującymi tematami do dyskusji – powiedział Allan Dawson, Prezes APEx.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pełnić rolę gospodarza tej prestiżowej konferencji. Polska jako członek Unii Europejskiej zaprezentuje na forum międzynarodowym najważniejsze idee tworzącego się wspólnego wewnętrznego rynku energii – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Podczas konferencji uczestnicy będą obradować na temat różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem globalnego rynku energii. Będzie to jedyna w roku okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach i przyszłości rynków energii w takim gronie. Wiodącym tematem tegorocznego wydarzenia będą innowacje i technologie w energetyce.

- Obserwując dynamikę zmian technologicznych oraz ich wpływ na sektor energetyczny postanowiliśmy w tym roku szczególnie poruszyć temat innowacji i technologii. Nie mamy wątpliwości jak bardzo istotny wpływ mają one na tworzenie konkurencyjnych i efektywnych rynków energii elektrycznej, temat ten jest szczególnie ważny w przypadku rynków rozwijających się – dodaje Allan Dawson.

- Przed nami wiele wyzwań związanych z nowymi ideami polityki energetycznej i klimatycznej nie tylko w kontekście europejskim, ale również w kontekście rynków globalnych. Jako reprezentanci giełd powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na transparentność i dostęp do informacji rynkowych, które pomagają uczestnikom rynków w podejmowaniu decyzji handlowych – powiedział Ireneusz Łazor.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.apex2014poland.com

***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.

Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej w roku 2013 wyniósł 176,55 TWh, był wyższy o 33,76 proc. niż w roku 2012 - 132 TWh. Na rynku gazu całkowity wolumen obrotu osiągnął wartość 2 393 418 MWh - to jest szacunkowo 214 656 323 m3 gazu.
www.tge.pl

Association of Power Exchanges (APEx) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca światowe towarowe i finansowe giełdy energii.  Łącznie w jej strukturze działa 50 organizacji z całego świata. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju rynków energii, a głównym zamierzeniem APEx jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy członkami.
www.theapex.org

Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A.; press@tge.pl, +48 885 885 645, +48 607 030 573


komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies