Prezes Towarowej Giełdy Energii uczestnikiem Forum Florenckiego Drukuj +

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Członek Zarządu EUROPEX uczestniczył w dniach 20-21 maja w Forum Florenckim, czyli Europejskim Forum Regulacji Elektroenergetyki powołanym przez Komisję Europejską w celu utworzenia wspólnego unijnego rynku energii elektrycznej.
 
Uczestnicy Forum omawiali kwestie regulacji sektora elektroenergetycznego. Zdaniem Forum Florenckiego polityka energetyczna UE znajduje się w  punkcie zwrotnym, a obecnie podejmowane decyzje ważą dalsze losy wspólnego rynku energii elektrycznej. Uczestnicy Forum podkreślili kluczową rolę, jaką pełni infrastruktura w budowie jednolitego rynku energii oraz wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad wdrażaniem kodeksów sieciowych, w szczególności w sprawie zasad bilansowania oraz  kodeksu CACM.
 
Uczestnicy zwrócili także uwagę na konieczność wdrażania nowych inwestycji infrastrukturalnych – odpowiedzią na to wyzwanie mają być  projekty o wspólnym znaczeniu dla energetyki (tzw. projects of common interest, PCI). Uczestnicy spotkania omawiali również zagadnienia związane z mechanizmami rynku mocy, market coupling oraz integracją odnawialnych źródeł energii.
 
Celem działalności Forum Florenckiego jest wzajemna wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie rynków energii elektrycznej w UE, ocena dotychczasowych działań regulacyjnych oraz rekomendowanie przyszłych kroków. Forum Florenckie zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich UE, narodowych urzędów regulacji, operatorów systemów przesyłowych, spółek handlujących energią elektryczną, konsumentów energii elektrycznej, użytkowników sieci elektroenergetycznych oraz giełd energii. Pierwsze spotkanie Forum Florenckiego odbyło się w 1998 r. Obrady Forum odbywają się regularnie raz lub dwa razy w roku.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies