Podsumowanie maja 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym oraz dalszy spadek cen paliwa Drukuj +  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł rekordowe 1 347 847 MWh - wzrost o 1605,34 proc r/r. oraz o 134,63 proc. m/m. W porównaniu do poprzedniego rekordowego wolumenu z grudnia ubiegłego roku, obroty gazem na RTT wzrosły o 44,22 proc.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 72 984 MWh - spadek o 46,57 proc. m/m, wzrost o 110,60 proc. r/r. Odnotowano dalszy spadek cen - na RDNg miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji wyniósł 82,31 PLN/MWh - spadek m/m o 9,59 PLN/MWh.
  • Na rynku terminowym w maju br. odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który wyniósł 1 274 863 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły o 2802,69 proc., natomiast w odniesieniu do kwietnia br. zwiększyły się o 191,17 proc. Porównując z poprzednim rekordowym wolumenem z grudnia ubiegłego roku, obroty gazem na RTT wzrosły o 46,20 proc.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) - dalszy spadek cen

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE w maju 2014 r. wyniósł 72 984 MWh (po dacie dostawy) i oznacza spadek o 46,57 proc. m/m (w kwietniu br. 136 608 MWh) oraz wzrost o 110,6 proc. r/r. Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w maju wyniósł 82,31 PLN/MWh (spadek m/m o 9,59 PLN/MWh).

Na RDNg odnotowano w maju br. najniższą cenę paliwa od momentu uruchomienia rynku gazu, dzienny indeks POLPX gas liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w dniu 31 maja wyniósł 78,97 PLN/MWh. Zawarto wówczas transakcje o wolumenie 3 624 MWh.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego - rekordowy wolumen obrotu

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w maju 2014 r. wyniósł 1 274 863 MWh (z czego 101 520 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły o 2802,69 proc. Porównując z poprzednim rekordowym wolumenem z grudnia ubiegłego roku, obroty gazem na RTT wzrosły o 46,20 proc.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2014 r. wyniósł 1 274 863 MWh (łącznie z aukcjami), wzrost o 191,17 proc. m/m (w kwietniu br. 437 842 MWh). Najwięcej transakcji zawieranych było na kontraktach kwartalnych GAS_BASE_Q, którego łaczny wolumen z aukcjami wyniósł 537823 MWh. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla kontraktu GAS_BASE _M-06-14 w maju wyniosła 85,10 PLN/MWh.

W maju odbyło się sześć aukcji kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, których przedmiotem był m.in gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_M-06-14). Łącznie zawarto na tym kontrakcie 2 transakcje o wolumenie obrotu 101 520 MWh. Cena średnio ważona transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE-A_M-06-14 wyniosła 83,96 PLN/MWh.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies