Podsumowanie maja 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej oraz Rynek Praw Majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2014 r. wyniósł 11 608 585 MWh, co oznacza wzrost o 0,14 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 886 660 MWh - wzrost o 22,65 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 170,15 zł/MWh - spadek m/m o 26,62 zł.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 716 338 MWh - spadek o 3,32 proc. w skali rok do roku.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W maju br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 1 892 247 MWh, co oznacza wzrost o 22,72 proc. r/r (1 541 974 MWh w maju 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 5 587 MWh, co przekłada się na wzrost o 48,79 proc r/r (3 755 MWh w maju 2013 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w maju 2014 r. 1 886 660 MWh, wzrastając o 22,65 proc. w skali roku (1 583 219 MWh w maju 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 4,29 proc. (1 971 298 MWh w kwietniu 2014 r.).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 54 814 MWh, przy minimum 39 870 MWh i maximum 61 659 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 170,15 PLN/MWh (spadek m/m o 26,62 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 185,89 PLN/MWh (spadek m/m o 32,95 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2014 roku wyniósł 9 716 338 MWh, co oznacza spadek o 3,32 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w maju br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 26,35 proc. (13 193 174 MWh w kwietniu 2014 r.).

Najbardziej płynnym kontraktem w maju br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w maju 2014 r. to 6 447 360 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 165,07 PLN/MWh (spadek m/m o 0,22 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do końca maja 2014 r. osiągnął wynik 49 345 080 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 miał wartość 41 364 720.

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w maju 2014 r. ukształtował się na poziomie 1 755 222 MWh dając wzrost o 27,86 proc. r/r (1 372 732 MWh w maju 2013 r.) oraz spadek 23,61 proc. m/m (2 297 862 MWh w kwietniu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 493 931 MWh oraz  pozasesyjne – 1 261 291 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w maju 2014 r., wyniosła 202,46 PLN/MWh (spadek m/m o 4,26 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość – 180,24 PLN/MWh (spadek m/m o 5,23 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych – 211,17 PLN/MWh (spadek m/m o 0,25 PLN/MWh).

Fioletowe certyfikaty - PMMET oraz PMMET-2013_P

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami - instrumenty PMMET oraz PMMET-2013_P w maju 2014 r. wyniósł 12 311 MWh, co oznacza wzrost o 45,28 proc. r/r (8 474 MWh w maju 2013 r.).

Łączny obrót na instrumencie PMMET w maju 2014 r., ukształtował się na poziomie 10 153 MWh dając wzrost o 19,8 proc. w porównaniu do maja 2013 r. (8 474 MWh) oraz spadek o 88,25 proc. m/m. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 4 712 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 5 440 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET z transakcji sesyjnych w maju 2014 roku wyniosła 55,07 PLN/MWh (spadek o 3,67 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 56,03 PLN/MWh (spadek o 2,88 PLN m/m).

Łączny obrót na instrumencie PMMET-2013_P wyniósł 2 159 MWh - w całości na sesjach giełdowych w maju 2014 r. Średnioważona cena dla tego instrumentu w maju 2014 r. wyniosła 20,82 PLN/MWh.

Białe certyfikaty - PMEF
Na rynku PMEF w maju 2014 r. nie zawarto transakcji.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2003 członków rejestru. W maju 2014 r. przybyło kolejnych 23.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies