Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

W dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził „Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.”. Regulacja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r.

Wprowadzenie Szczegółowych zasad nadzoru rynku ma na celu realizację postanowień § 29 ust. 4 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., w tym wskazanie Biura Nadzoru Rynku (BNR) jako jednostki organizacyjnej Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiedzialnej za nadzór rynku oraz uprawnień jej przysługujących w tym zakresie.

Dokument definiuje zdarzenia stanowiące lub mogące stanowić manipulację jak również informację poufną,  zakazuje manipulacji oraz wykorzystywania informacji poufnej na rynku towarów giełdowych.  Ponadto określa zasady raportowania przez BNR wykonywanych zadań oraz zakres
stosowanych sankcji.  

„Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.” w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany są dostępne w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies