O prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata” - po raz pierwszy zawalczą dziennikarze Drukuj +

O prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata” - po raz pierwszy zawalczą dziennikarze


Przedsięwzięcie Towarowej Giełdy Energii SA, „Platynowe Megawaty”, rozszerzone o kategorię konkursową dla najlepszych dziennikarzy podejmujących tematykę energii i gazu

Informacja prasowa


1 lipca br. startuje konkurs dla najlepszych dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji i liberalizacji na rynkach energii elektrycznej i gazu. Inicjatorem konkursu jest Towarowa Giełda Energii, a Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto w Kapitule zasiądą przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach - Gaz-System S.A., Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Urzędu Regulacji Energetyki, Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. energetyki i surowców energetycznych oraz TGE.


Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego od 2010 r. przez TGE i skierowanego do najaktywniejszych spółek na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. Celem konkursu dla mediów jest zainicjowanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz popularyzacja dziennikarstwa, które rzetelnie opisuje proces liberalizacji sektora energetycznego. Tegoroczna edycja konkursu dziennikarskiego, będzie jego pierwszą odsłoną.

Towarowa Giełda Energii S.A., będąc instytucją zaufania publicznego oraz aktywnie działając na rzecz liberalizacji i budowania transparentności na rynkach energii elektrycznej i gazu, pragnie wyjść z inicjatywą podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat możliwości, jakie daje obywatelom dostęp do konkurencyjnych rynków. Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szeroką debatę publiczną dotyczącą funkcjonowania i przyszłego kształtu tych rynków w Polsce i Europie.

"Sektor energetyczny ma istotny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne oraz poziom życia wszystkich obywateli. Wszyscy potrzebujemy rzetelnych informacji i debaty o przyszłości tak ważnych rynków jak gaz i energia. Media opiniotwórcze i ich najlepsi  przedstawiciele mają istotny wpływ na poziom edukacji społeczeństwa oraz kształt debaty publicznej. Chcielibyśmy zainspirować media do podejmowania ważnych kwestii, dotyczących rynku energii i błękitnego paliwa, co z pewnością przyczyni się do budowania świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie korzyści, jakie płyną z liberalizacji sektora. Naszym zamierzeniem jest, aby konkurs propagował dziennikarstwo na najwyższym poziomie, przestrzegające zasad etyki i obiektywizmu, przekazujące pełną, rzetelną i przystępną informację na temat zasad funkcjonowania rynków energii i gazu. – mówi Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii S.A., organizatora plebiscytu.

Z perspektywy regulatora rynków energii elektrycznej i gazu szczególne znaczenie mają działania Informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na promowanie zagadnień kluczowych dla rozwoju rynku energii w Polsce i zwiększenia świadomości uczestników tego rynku. Prezes URE, wspierając rozwój krajowego sektora energetycznego i gazowego, stara się różnorodnymi sposobami propagować wiedzę na temat możliwości oferowanych przez rynek z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Jednym z podstawowym kanałów dotarcia z informacją do szerokiej opinii publicznej jest współpraca z dziennikarzami, którzy mogą zapewnić rzetelną i pełną informację pomagająca w rozumieniu reguł działania rynków energii przez wszystkich ich uczestników – zauważa Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który objął honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Do Konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej lub gazu w Polsce.

W gronie ekspertów, którzy zasiądą w Kapitule Konkursu znajdują się przedstawiciele najważniejszych instytucji, które obserwują i poprzez swoje działania inicjują zmiany w branży. W kolejności alfabetycznej, są to:
 
- Maciej Bando, Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
- Jan Chadam, Prezes Zarządu - Gaz-System S.A.
- Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energetyki
- Łukasz Dajnowicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej -  Komisja Nadzoru Finansowego
- Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu - Towarowa Giełda Energii S.A.
- Jan Szomburg Jr. – Wiceprezes Zarządu – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Centrum Strategii Energetycznych

W pierwszej edycji konkursu planowane są nagrody:

- Nagroda główna - Platynowy Megawat - dla Dziennikarza Roku
- Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku energii elektrycznej
- Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku gazu

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 1 lipca 2014 r., a zakończy 23 stycznia 2015 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie Towarowej Giełdy Energii. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej wieczornej Gali - dorocznego spotkania z Członkami Towarowej Giełdy Energii w pierwszym kwartale 2015 r.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia Platynowe Megawaty, organizowanego już od 2010 roku przez Towarową Giełdę Energii S.A.. Nagrody przyznawane są cyklicznie najaktywniejszym spółkom na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. W 2014 r. organizator rozszerzył kategorię nagród o rynek gazu w związku z trwającym procesem budowania na nim konkurencji. W ramach tej inicjatywy przyznawana jest również nagroda dla Maklera Roku.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.tge.pl/pl/7/pressroom
 
 
Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies