Rynek gazu - podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

  • W pierwszym półroczu 2014 r. obroty na instrumentach z dostawą gazu wzrosły ponad jedenastokrotnie w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 5 218 622 MWh, a w roku poprzednim 464 648 MWh.
  • Na rynku terminowym gazu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wolumen obrotów wyniósł - 4 828 387 MWh, natomiast na rynku spot - 390 235 MWh.
  • Czerwcowy wolumen obrotu na całym rynku gazu oraz czerwcowy wolumen obrotu na rynku terminowym są najwyższymi miesięcznymi wolumenami obrotu na tych rynkach od ich uruchomienia.


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w I półroczu 2014 r. 390 235  MWh.

Kurs GAS_BASE za I półrocze, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 88,2 PLN/MWh.

W czerwcu br. wolumen wyniósł 92 064 MWh (po dacie dostawy) i oznacza wzrost o 26,14 proc. m/m (w maju br. 72 984 MWh) oraz wzrost o 230,40 proc. r/r. Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w czerwcu wyniósł 72,96 PLN/MWh (spadek m/m o 9,35 PLN/MWh). Wolumen zakontraktowany na RDNg w czerwcu jest drugim największym w historii notowań, natomiast w wyniku dalszego spadku cen średnia cena na RDNg w czerwcu była niższa w porównaniu do ceny sprzed 6 miesięcy o 37,86% (spadek o 44,46 zł).

25 czerwca miał miejsce rekordowy wolumen w historii sesji RTT dla instrumentów z dostawą gazu – 803 978 MWh (w porównaniu z 438 000 MWh 13 grudnia 2013 r.). Również 26 czerwca (532 113 MWh) oraz 24 czerwca (271 471 MWh) wolumen obrotu był wyższy niż najwyższy odnotowany wcześniej w roku 2014 (263 400 MWh z sesji 27 maja).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 4 828 387 MWh z czego 1 494 210 MWh zostało zakontraktowane w systemie aukcji.

Z kolei tylko w czerwcu br. obroty błękitnym paliwem na RTT ukształtowały się na poziomie 2 178 483 MWh -wzrost o 70,88 proc. m/m (w maju br. 1 274 863 MWh). W ramach czerwcowego wolumenu obrotu 893 880 MWh zostało zakontraktowane podczas notowań w systemie aukcji.

 

Komunikat prasowy (pdf)

 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies