Warsztaty GAZ-SYSTEM S.A. oraz Towarowej Giełdy Energii S.A. dla Uczestników Rynku Gazu Drukuj +

W dniu 16 lipca b.r. GAZ-SYSTEM S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. współorganizowali warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 Uczestników Rynku Gazu, m. in. przedstawiciele operatorów systemowych, spółek obrotu oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Na warsztatach poruszane były następujące tematy: nowe produkty na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii, zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej oraz model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Uczestnicy Warsztatów mieli również okazję wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach składania nominacji i renominacji do Operatora Systemu Przesyłowego.

Organizatorzy Warsztatów zapraszają wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety, która posłuży do przygotowania cyklu warsztatów poświęconych rynkowi gazu w Polsce.     

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami warsztatowymi oraz galerią zdjęć ze spotkania:

  1. Prezentacja nowych produktów na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii
  2. Zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej
  3. Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej


Pan Leszek Prachniak, Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych TGE S.A. prezentuje nowe produkty na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

Prelegenci warsztatów (od lewej): Bartłomiej Szczepaniak, Kierownik Działu Pomiarów
GAZ-SYSTEM S.A., Beata Wittmann, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu TGE S.A. oraz Stanisław Brzęczkowski, Główny Specjalista w Pionie Krajowa Dyspozycja Gazu GAZ-SYSTEM S.A.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies