Zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu Drukuj +

 

W dniu 10 lipca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu następujących zmian na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu:

  • rozpoczęcie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego Gazu
  • wprowadzenie do obrotu giełdowego instrumentów typu Weekend na gaz
  • zatwierdzenie Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2014 r.

W odpowiedzi na oczekiwania oraz sugestie uczestników rynku dotyczące giełdowego handlu gazem, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu obrotu na Rynku Dnia Bieżącego Gazu oraz o wprowadzeniu do obrotu na Rynku Dnia Następnego Gazu instrumentów weekendowych na gaz.

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu, w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE.

Nowe produkty na rynku gazu na TGE

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies