Slovenské elektrárne rozpoczyna działalność na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

Slovenské elektrárne - największy producent energii elektrycznej na Słowacji - uzyskała przez swój oddział w Polsce status Członka giełdy prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii.

Slovenské elektrárne (SE) to 62. Członek Towarowej Giełdy Energii. SE jest największym producentem energii elektrycznej na Słowacji, posiada około 82 proc. udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka należy do włoskiego koncernu energetycznego Enel (66 proc. akcji) i Funduszu Majątku Narodowego Republiki Słowackiej (34 proc. akcji). Moc zainstalowana brutto elektrowni należących do SE wynosi 5,739 tys. MWe, a w tym blisko 2 tys. MWe w siłowniach jądrowych Mochovce i Bohunice.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskania członkostwa na Towarowej Giełdzie Energii, pozwoli nam to na zwiększenie zaangażowania w lokalnym rynku energii – mówi Grzegorz Biczel, Dyrektor Polskiego Oddziału Slovenské elektrárne.

- Największy słowacki producent energii – Slovenské elektrárne – poprzez swój polski odział został Członkiem Towarowej Giełdy Energii, to kolejny zagraniczny podmiot, który rozpocznie handel energią poprzez naszą giełdę. Otrzymanie statusu bezpośredniego Członka giełdy daje spółce możliwość korzystania z pełnych możliwości, jakie oferuje Towarowa Giełda Energii – mówi Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Rozpoczęcie działalności na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. oraz wewnętrzne regulacje TGE. Są wśród nich m.in.  

  • posiadanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  • zatrudnienie maklera giełd towarowych, wpisanego na listę maklerów prowadzoną przez KNF,
  • uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.,
  • uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)  oraz uzyskanie statusu rozliczającego Członka Izby.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany towar.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies