Historyczny rekord na Rynku Terminowym Towarowym gazu Drukuj +

30 lipca br. padł rekord na Rynku Terminowym Towarowym gazu prowadzonym przez Towarową Giełdę Energię. Wolumen obrotu na RTT gazu wyniósł dziś 3,36 TWh i jest to najwyższy wolumen dzienny w historii. Łącznie zawarto 93 transakcje.

Obrót na najbardziej płynnym kontrakcie miesięcznym GAS_BASE_M-08-14 osiągnął rekordowy wynik 2,96 TWh, w ramach 73 transakcji. Kurs rozliczeniowy na tym instrumencie wyniósł 77,8 zł /MWh, a średni kurs ważony wolumenem wyniósł 78,75 zł/MWh.

Dziś został uruchomiony także Rynek Dnia Bieżącego gazu (Intraday), na którym zawarto pierwsze transakcje. 

Wolumen obrotu na całym rynku gazu w czerwcu br. wyniósł 2,270 TWh. Z czego na Rynku Dnia Następnego gazu obroty wyniosły 92 064 MWh (po dacie dostawy), a na RTT 2,178 TWh.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies