Kolejni uczestnicy rynku gazu - SIME Polska Sp. z o.o. na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

Informacja prasowa

Spółka SIME Polska Sp. z o.o. podpisała umowę, w ramach której została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii.
    
SIME Polska Sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego, której jednym z właścicieli jest włoska grupa SIME SpA, zajmującą sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego na terenie Polski. Działalność operacyjną firma prowadzi od 2009 roku, korzystając w swojej działalności z 63-letniego doświadczenia spółki SIME SpA w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym, energią elektryczną oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji.

„SIME Polska Sp. z o.o. zamierza uczestniczyć w zliberalizowanym rynku gazu ziemnego, takim jaki nasza grupa zna z działalności we Włoszech. Przystąpienie do Towarowej Giełdy Energii jest naturalnym krokiem w tym kierunku. TGE gwarantuje nam dostęp do przejrzystego rynku oraz możliwość pozyskania gazu ziemnego po  cenach  zbliżonych do notowań na innych rynkach europejskich. Liczymy również na dynamiczny rozwój rynku gazu na TGE, co w niedalekiej przyszłości pozwoli nam dokonywać większości zakupów tego paliwa dla naszych klientów na giełdzie.” – powiedział Wojciech Nalewajko, Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju w firmie SIME Polska Sp. z o.o.

Przyjęcie nowego członka zbiegło się w czasie z uruchomieniem przez TGE Rynku Dnia Bieżącego gazu (Intraday) oraz nowych instrumentów na Rynku Dnia Następnego gazu typu Weekend na gaz z dwudniowym terminem dostawy w sobotę i niedzielę, a na Rynku Terminowym Towarowym dodatkowo w obrocie znalazły się również instrumenty tygodniowe.

W pierwszym półroczu 2014 r. obroty na instrumentach z dostawą gazu wzrosły ponad jedenastokrotnie, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 5 218 622 MWh, a w roku poprzednim 464 648 MWh. Na rynku terminowym gazu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wolumen obrotów wyniósł - 4 828 387 MWh, natomiast na rynku spot - 390 235 MWh.

Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies