Podsumowanie lipca 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym oraz dalszy spadek cen paliwa Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w lipcu 2014 r. na rynkach gazu wraz
    z aukcjami wyniósł rekordowe 5 268 859 MWh – 78-krotny wzrost r/r. oraz wzrost o 132 proc m/m.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 146 498 MWh - wzrost o 59 proc. m/m oraz o 396 proc. r/r. Średnia miesięczna cena gazu na RDNg wyniosła 71,22 PLN/MWh
    i była niższa o 1,74 PLN/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
  • Na rynku terminowym w lipcu br. odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który wyniósł 5 122 361 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 134-krotnie, natomiast w odniesieniu do czerwca br. (2 178 483 MWh) zwiększyły się o 135 proc.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) - dalszy spadek cen

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE w lipcu 2014 r. wyniósł 146 498 MWh (po dacie dostawy) i oznacza wzrost o 59,13 proc. m/m (92 064 MWh w czerwcu br.) oraz o 396,27 proc. r/r. Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla dostawy gazu w lipcu wyniósł 71,22 PLN/MWh (spadek m/m o 1,74 PLN/MWh). Średnia dzienna cena na RDNg osiągnęła historyczne minimum 10 lipca (dla dostawy dzień później), indeks POLPXgas został tego dnia ustalony na poziomie 65,54 PLN/MWh.

30 lipca uruchomiono Rynek Dnia Bieżącego gazu, tego dnia zostały także zawarte pierwsze transakcje na tym rynku.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego - rekordowy wolumen obrotu

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami wyniósł w lipcu 2014 r. 5 122 361 MWh (z czego 125 933 MWh to wolumen zakontraktowany w systemie aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 134-krotnie. Porównując z poprzednim rekordowym wolumenem z ubiegłego miesiąca, obroty gazem na RTT wzrosły o 135 proc.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2014 r. wyniósł 5 122 361 MWh (łącznie z aukcjami), co oznacza wzrost o 135 proc. m/m (2 178 483 MWh w czerwcu br.). Najwięcej transakcji zawieranych było na kontrakcie miesięcznym z dostawą pasmową w sierpniu br. - GAS_BASE_M-08-14, którego łaczny wolumen wyniósł 3 003 528 MWh. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla tego kontraktu w lipcu wyniosła 78,61 PLN/MWh.

Wolumen obrotu na sesji z 30 lipca był najwyższym dziennym obrotem gazem w historii notowań na Rynku Terminowym Towarowym. Zawarto tego dnia 93 transakcje o wolumenie 3 363 370 MWh – ponad czterokrotnie większym niż 25 czerwca, kiedy ustanowiony został poprzedni tego typu rekord

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies