Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance TGE S.A. członkiem ESMA Commodity Derivatives Task Force Drukuj +

Nowe regulacje rynku finansowego, jak EMIR, MiFID II, czy MAR mają bezpośredni, znaczący wpływ na obrót derywatami towarowymi. Grupa Robocza Commodity Derivatives Task Force CWG powstała w listopadzie 2011 r. Jej zadaniem jest wspieranie ESMA w procesie legislacyjnym poprzez projektowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a także przygotowanie standardów technicznych, czy dodatkowych opinii dla instytucji europejskich.
 
Prace Grupy polegają na monitorowaniu, analizowaniu regulacji i wydarzeń mających wpływ na rynki towarowych instrumentów pochodnych (np. raportów IOSCO, projektów regulacji wypracowanych przez CFTC, czy stanowisk grupy G20). Obejmują rynki energii elektrycznej, ropy i gazu, metalu, towarów rolnych, a także m.in. uprawnień do emisji. W obszarze zainteresowań jest szerokie spektrum produktów - tradycyjne instrumenty futures  oraz inne derywaty.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies