Zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego dla energii elektrycznej Drukuj +

W dniu 10 września 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu zmian w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r. i obejmują:

  • zmianę harmonogramu notowań na Rynku Dnia Następnego, polegająca na zlikwidowaniu fixingu o godzinie 8:00;
  • zmianę harmonogramu notowań na Rynku Dnia Bieżącego, polegającą  na przesunięciu rozpoczęcia notowań z godziny 7:15 na 8:00.


Powyższe zmiany są odpowiedzią na oczekiwania oraz sugestie uczestników rynku dotyczące giełdowego handlu energią elektryczną.

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego, w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE


Nowy harmonogram na RDN (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies