Maj 2011 Drukuj +

24-05-11 Zmiana harmonogramu notowań Praw Majątkowych na RPM w dniu 26 Maja 2011

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawia w dniu 26 maja 2011 r. dokonać zmiany harmonogramu notowań Praw Majątkowych na Rynku Praw Majątkowych

więcej

23-05-11 Nowy instrument blokowy na RDN

Zarząd Towarowej Giełdy Energii SA podjął decyzję o wprowadzeniu do notowań nowego instrumentu blokowego na RDN z okresem dostawy od 0:00 do 6:00 każdego dnia. Specyfikacja instrumentu została uzgodniona z Członkami Giełdy na Radzie Konsultacyjnej w lutym bieżącego roku.

więcej

13-05-11 Zmiana harmonogramu notowań oraz wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawia w dniach: 17 maja 2011 r.,  19 maja 2011 r. oraz 24 maja 2011 r., dokonać zmiany harmonogramu notowań oraz wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji określonego w pkt. 2.4. oraz 5.2. "Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Runku Uprawnień do Emisji".

więcej

13-05-11 Zmiana harmonogramu notowań Praw Majątkowych na Rynku Praw Majątkowych

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawia w dniach: 17 maja 2011 r., 19 maja 2011 r. oraz 24 maja 2011 r., dokonać zmiany harmonogramu notowań Praw Majątkowych na Rynku Praw Majątkowych określonego w pkt. 2.7.5. "Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii" oraz pkt. 2.8.3. "Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji".

więcej

13-05-11 Rekordowy obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego w dniu 13 maja 2011 roku

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego (RDN) w dostawie na dzień 14 maja 2011 roku wyniósł 86 878,90 M Wh - jest to najwyższy poziom obrotów od początku istnienia tego rynku czyli od lipca 2000 roku.

więcej

11-05-11 Ponad 25% wzrost obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdy Energii S.A. w kwietniu 2011 roku.

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w kwietniu br. 13,748 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 25,46% (10,959 TWh w marcu 2011). Znaczący udział w tym sukcesie miał obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym, który w kwietniu 2011 roku wyniósł 11,973 TWh, co stanowi wzrost o 28,63%. Obrót na Rynku Dnia Następnego wzrósł o 7,54% m/m (i aż o 313,24% r/r, osiągając tym samym najwyższy wolumen w ponad 10-letniej historii TGE).

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies