Maj 2014 Drukuj +

29-05-14 Prezes Towarowej Giełdy Energii uczestnikiem Forum Florenckiego

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Członek Zarządu EUROPEX uczestniczył w dniach 20-21 maja w Forum Florenckim, czyli Europejskim Forum Regulacji Elektroenergetyki powołanym przez Komisję Europejską w celu utworzenia wspólnego unijnego rynku energii elektrycznej.
 

więcej

28-05-14 Przedstawiciele giełd energii z całego świata spotkają się w październiku w Polsce

W dniach 26 – 28 października w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja giełd energii APEx 2014. Inicjatorem konferencji jest organizacja APEx (Association of Power Exchanges) zrzeszająca światowe giełdy energii oraz operatorów systemów przesyłowych.

więcej

23-05-14 Zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”.

W dniu 22 maja 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”.

więcej

22-05-14 GAZ-SYSTEM S.A. przystąpił do Towarowej Giełdy Energii

GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status członka giełdy prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. To kolejny etap współpracy pomiędzy spółkami, który ma się przyczynić do dalszego rozwoju konkurencyjnego hurtowego rynku gazu w Polsce.

więcej

22-05-14 Zmiana zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji

W nawiązaniu do pytań kierowanych przez Członków Giełdy do TGE, uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym (21 maja 2014 r.) na stronach Urzędu Regulacji Energetyki, pojawił się komunikat dotyczący zmiany zasad realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, zgodnie z art.9a ust.8 ustawy - Prawo energetyczne.

więcej

22-05-14 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do wszystkich „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń” na Rynku Praw Majątkowych

W dniu 22 maja 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do wszystkich „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń” na Rynku Praw Majątkowych. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. i polegają w szczególności na:

 • zmianie zasad obrotu w zakresie Praw Majątkowych z Kogeneracji,
 • wykluczeniu z obrotu wskazanych Praw Majątkowych z Kogeneracji,
 • wprowadzeniu nowych indeksów dla Praw Majątkowych OZE, Kogeneracji i Biogazu.
więcej

19-05-14 Podsumowanie kwietnia 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii

 

 • Łączny obrót zielonymi certyfikatami - instrument PMOZE_A - w kwietniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 297 862 MWh, w porównaniu do roku ubiegłego oznacza wzrost o 77,93 proc.
 • Łączny obrót fioletowymi certyfikatami - instrument PMMET - w kwietniu 2014 r. wyniósł 86 431 MWh, co oznacza wzrost o 2 231,51 proc. r/r.
 • W kwietniu przybyło 23 nowych członków Rejestru Świadectw Pochodzenia - obecnie zarejestrowane są 1972 podmioty
więcej

16-05-14 ​Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży w miesiącach od maja do sierpnia br.

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w miesiącach od maja do sierpnia br. zostaną przeprowadzone aukcje sprzedaży, których przedmiotem będzie gaz wysokometanowy.

więcej

16-05-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 47/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 22.08.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 47/RTT-A/2014

więcej

16-05-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 46/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 21.08.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 46/RTT-A/2014

więcej

15-05-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 18/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 22.05.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 18/RTT-A/2014

więcej

15-05-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 19/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 23.05.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 19/RTT-A/2014

więcej

15-05-14 Rynki energii elektrycznej – podsumowanie kwietnia 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii

 • Rynki energii elektrycznej – podsumowanie kwietnia 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii
 • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w kwietniu 2014 r. wyniósł 15 171 199 MWh - spadek o 11,07 proc r/r.
 • Na rynku spot wzrosła cena energii elektrycznej - miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 196,77 zł/MWh - wzrost m/m o 27,11 zł. Obroty osiągnęły wartość 1 971 298 MWh - wzrost o 5,87 proc. r/r.
 • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 13 193 174 MWh - spadek o 13,16 proc. r/r
więcej

15-05-14 Rekordowy dzienny wolumen dla kontraktu miesięcznego na RTT dla gazu ziemnego

Dzisiaj na Rynku Terminowym Towarowym dla gazu ziemnego dzienny wolumen obrotów dla kontraktu miesięcznego GAS_BASE_M-06-14 osiągnął rekordową wartość 219 600 MWh.

więcej

14-05-14 Podsumowanie kwietnia 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku spot oraz dalszy spadek cen paliwa

 

 • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w kwietniu 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 574 448 MWh - wzrost o 415,63 proc r/r. oraz o 34,82 proc m/m.
 • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły rekordową wartość 136 608 MWh - wzrost o 336,91 proc. m/m, a o 139,26 proc. r/r. Odnotowano dalszy spadek cen - na RDNg miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji wyniósł 91,90 PLN/MWh - spadek m/m o 3,05 PLN/MWh.
 • Na rynku terminowym wolumen obrotu w kwietniu br. wyniósł 437 842 MWh.
 • W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły o 706,16 proc., natomiast w odniesieniu do marca br. zwiększyły się o 10,90 proc.
więcej

12-05-14 Zmiana zasad obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji

W dniu 15 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 490) (dalej „Ustawa”), której celem jest, między innymi, przedłużenie funkcjonowania systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji  do dnia 30 czerwca 2019 roku.

więcej

09-05-14 GK GPW partnerem Obchodów Święta Konstytucji 3. Maja

 • GPW wspólnie z Towarową Giełdą Energii była partnerem Obchodów Święta Konstytucji 3. Maja organizowanych przez Ambasadę RP w Wiedniu
 • Podczas spotkania promowano sukces polskiej transformacji gospodarczej w ciągu ostatnich 25 lat
więcej

09-05-14 Liberalizacja rynku gazu nie spowoduje spadku cen dla odbiorców

Liberalizacja rynku gazu nie spowoduje spadku cen tego paliwa dla odbiorców końcowych - mówili w czwartek uczestnicy Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach. Ich zdaniem konieczne jest wzmocnienie pozycji Urzędu Regulacji Energetyki.

więcej

05-05-14 Towarowa Giełda Energii - Partnerem sesji poświęconych energetyce i rynkowi gazu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Serdecznie zapraszamy na sesje poświęcone energetyce i rynkowi gazu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego  w Katowicach, których Towarowa Giełda Energii jest Partnerem

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies