Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki zapraszają na warsztaty kierowane do Uczestników Rynku Gazu Drukuj +

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki zapraszają wszystkich Uczestników Rynku Gazu na warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu usług dystrybucyjnych, bilansowania systemu dystrybucyjnego, kształtowania taryf dla paliw gazowych oraz liberalizacji rynku gazu w Polsce.

Warsztaty odbędą się  w czwartek, 16 października 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00 w budynku GPW (Sala Notowań) przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.


Szczegóły na temat warsztatów znajdują się w zakładce : Konferencje i szkolenia

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies