Podsumowanie sierpnia 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2014 r. wyniósł 10 805 619 MWh, co oznacza spadek o 23,27% w stosunku do ubiegłego roku.

  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 773 933 MWh – spadek o 4,86 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 175,70 PLN/MWh - spadek m/m o 36,43 PLN.

  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 021 746 MWh – spadek o 26,13 proc. w skali rok do roku.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W sierpniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 1 783 873 MWh, co oznacza spadek o 4,52 proc. r/r (1 868 377 MWh w sierpniu 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 9 940 MWh, co przekłada się na wzrost
o 158,69 proc. r/r (3 842 MWh w sierpniu 2013 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w sierpniu 2014 r. 1 773 933 MWh i był niższy o 4,86 proc. w skali roku (1 864 535 MWh w sierpniu 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 9,63 proc. (1 962 952 MWh w lipcu 2014 r.).
 
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 175,70 PLN/MWh (spadek m/m o 36,43 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 197,42 PLN/MWh (spadek m/m o 47,93 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2014 roku wyniósł 9 021 746 MWh, co oznacza spadek o -26,13 proc. licząc rok do roku (12 213 455 MWh w sierpniu 2013 r.). Wolumen na RTT w sierpniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o -44,59 proc. (16 282 014 MWh w lipcu 2014 r.).
 
Najbardziej płynnym kontraktem w sierpniu br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w sierpniu 2014 r. to 5 177 160 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 172,94 PLN/MWh (spadek m/m o 0,63 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do końca sierpnia 2014 r. osiągnął wynik 74 731 560 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 miał wartość 63 212 160 MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w sierpniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 1 913 505 MWh dając wzrost o 20,49 proc. r/r (1 588 140 w sierpniu 2013 r.) oraz wzrost 1,68 proc. m/m (1 881 868 MWh w lipcu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 493 888 MWh oraz  pozasesyjne – 1 419 617  MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2014 r., wyniosła 192,56 PLN/MWh (spadek m/m o 5,89 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość 184,43 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,48 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych – 195,39 PLN/MWh (spadek m/m o 9,08 PLN/MWh).
 
Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014 oraz PMMET-2013

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami (obecnie instrument PMMET-2014) w sierpniu 2014 r. wyniósł 58 686 MWh, co oznacza wzrost o 3,88 proc. r/r (56 495 MWh w sierpniu 2013 r.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 12 526 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 46 160 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych w sierpniu 2014 roku wyniosła 60,59 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych osiągnęła zaś poziom 60,37 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2035 członków rejestru. W sierpniu 2014 r. przybyło kolejnych 17.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies