Podsumowanie sierpnia 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł rekordowe 29 541 506 MWh. Oznacza to ponad pięciokrotny (o 461 proc.) wzrost w skali miesiąca oraz aż 610-krotny wzrost w skali roku.

  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 813 779 MWh – ponad 5-krotny (o 455 proc.) wzrost w skali m/m oraz 46-krotny wzrost w skali roku.

  • Na rynku terminowym w sierpniu br. odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który wyniósł 28 727 727 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły aż 927 razy (o 92 690 proc.), natomiast w odniesieniu do lipca br. zwiększyły się ponad pięciokrotnie.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDiBNg)


Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w sierpniu 2014 r. wyniósł  813 779 MWh (po dacie dostawy) i oznacza przeszło 5-krotny (o 455 proc.) wzrost m/m (146 498 MWh w lipcu br.) oraz 46-krotny wzrost r/r.

Obrót na uruchomionym pod koniec lipca Rynku Dnia Bieżącego gazu stanowił 15 procent (118 091 MWh) sierpniowego wolumenu rynku spot. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w sierpniu 76,76 PLN/MWh.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w sierpniu wyniósł 77,09 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,87 PLN/MWh). Z końcem sierpnia zatrzymany został trwający od początku 2014 roku trend spadkowy średniego miesięcznego kursu na Rynku Dnia Następnego gazu.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w sierpniu 2014 r. wyniósł 28 727 727 MWh (z czego 126 245 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 927-krotnie.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2014 r. wyniósł  28 727 727 MWh (łącznie z aukcjami), dając ponad 5-krotny wzrost (o 460,83 proc.) m/m (w lipcu br. 5 122 361 MWh).

Największy wolumen transakcji na rynku terminowym ustanowiono na kontrakcie z dostawą w sezonie zimowym na przełomie lat 2014 i 2015 (czwarty kwartał 2014 r. i pierwszy 2015 r.) – 14 261 520 MWh.

Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla tego kontraktu w sierpniu wyniosła 108,84 PLN/MWh.

W sierpniu odbyło się 6 aukcji kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym gazu, których przedmiotem był gaz ziemny w dostawie we wrześniu (3 aukcje, wolumen transakcji 115 200 MWh) oraz w czwartym kwartale br. (kolejne 3 aukcje, wolumen transakcji 11 045 MWh).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies