TGE na Słowacko – Polskim Forum Gospodarczym Drukuj +

Informacja Prasowa


Dynamika rozwoju rynku energii, wpływ obligo i elastycznych instrumentów giełdowych na proces liberalizacji w Polsce oraz wyzwania związane z dalszym rozwojem rynku gazu – to tylko wybrane tematy, które poruszył Prezes Towarowej Giełdy Energii, Ireneusz Łazor podczas prezentacji w ramach XIII. Słowacko – Polskiego Forum Gospodarczego, organizowanego przez Stowarzyszenie Region „Tatry”, przy wsparciu Ambasady Polskiej w Bratysławie.

XIII. Słowacko – Polskie Forum Gospodarcze podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich poruszono tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz polsko-słowackim połączeniem gazowym. W drugiej części odbyły się warsztaty, a takżespotkania B2B dla przedsiębiorców  oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Prezentacja Ireneusza Łazora pt. „Rola giełdy w liberalizacji rynku gazu w Polsce - korzyści dla uczestników i możliwości handlu” stworzyła okazję do omówienia wyzwań w związku z liberalizacją rynku gazu w Polsce, a także wskazania korzyści z uczestnictwa na rynku giełdowym.

Słowacko–Polskie Forum Gospodarcze jest miejscem spotkań ekspertów różnych dziedzin, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw. Stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz informacji w dziedzinie współpracy gospodarczej, a także zachętę do rozwijania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Forum jest również okazją do poznania doświadczeń biznesowych przedsiębiorców ze Słowacji, zainteresowanych inwestycjami w Polsce.

Tegoroczna edycja spotkania odbyła się 15 października na Słowacji w Spiskiej Nowej Wsi, pod patronatem Ambasadora Republiki Słowackiej w Warszawie, Vasila Grivny oraz Ambasadora RP w Bratysławie, Tomasza Chłonia.Prezentacja (pdf) - wersja polska

Prezentacja (pdf) - wersja słowacka

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies