Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 26 października 2014 r. notowania na sesjach na rynkach z dostawą gazu oraz energii elektrycznej w dobie odwołania czasu letniego będą kształtowały się następująco:

1.    Rynki z dostawą gazu:
Instrumenty o kodzie GAS_BASE_25-10-2014 i GAS_WEEKEND_43-2014
Nominacje dotyczące dostawy gazu w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 24 października 2014 r.

  • Instrument GAS_BASE_25-10-2014 (dostawa od godz. 06:00 25-10-2014 do godz. 06:00 26-10-2014) odpowiada 25 MWh gazu.
  • Instrument GAS_WEEKEND_43-2014 (dostawa od godz. 06:00 25-10-2014 do godz. 06:00 27-10-2014) odpowiada 49 MWh gazu.

Instrumenty o kodzie RDBG6_26-10-14_H…
W notowaniu będzie dodatkowy instrument o kodzie RDBG6_26-10-14_H03a.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.

2.    Rynki z dostawą energii elektrycznej:

Umowy sprzedaży energii dotyczące dostawy energii elektrycznej w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 25 października 2014 r.

Instrumenty o kodzie RDN7_26-10-2014_H.. i RDB7_26-10-2014_H..

W notowaniu będą dodatkowe instrumenty o kodzie RDN7_26-10-2014_H02a oraz RDB7_26-10-2014_H02a.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.

Instrumenty o kodzie RDS7_26-10-2014_H..
W systemie notującym będzie dodatkowy instrument o kodzie RDS7_26-10-2014_H02a. Uwaga: instrument ten będzie aktywny.
Na instrument o kodzie RDS7_26-10-2014_H02a będzie można składać zlecenia. Każdy instrument o kodzie RDS7_26-10-2014_HGG będzie traktowany indywidulanie.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.


Sposób oznaczenia dodatkowego instrumentu w systemach w dobie odwołania czasu letniego


Czynność                Instrumenty
                            RDN7_26-10-2014_H..
                            RDB7_26-10-2014_H..
                            RDS7_26-10-2014_H..
Składanie zleceń       02a
Wyniki w systemie notującym    02a
Wyniki w systemie rozliczeniowym    02a
Grafikowanie w systemie rozliczeniowym    02a


Aktualizacja grafików

W systemie rozliczeniowym w zakładce Grafikowanie RDN, dla transakcji zawartych na instrumentach RDN7_26-10-2013_H02a i RDS7_26-10-2013_H02a, dodatkowa godzina będzie oznaczona jako 02a.
Dla Członków Giełdy dokonujących zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) dla więcej niż jednej jednostki grafikowej zmiana grafiku będzie możliwa na dotychczasowych zasadach: w systemie rozliczeniowym (manualnie) lub w aplikacji pomocniczej Aplus (przez wysłanie pliku), przy czym należy zwrócić uwagę na prawidłową składnię pliku:
Kod jednostki grafikowej; ilość energii w godzinie 1; ............; ilość energii w godzinie 24; ilość energii w godzinie 2a.Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies