Przedstawiciele giełd energii z całego świata spotkają się za kilka dni w Krakowie Drukuj +

W dniach 26 – 28 października w Krakowie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja giełd energii APEx 2014. Inicjatorem konferencji jest organizacja APEx (Association of Power Exchanges) zrzeszająca światowe giełdy energii oraz operatorów systemów przesyłowych. Wydarzenie odbywa się każdego roku w innym kraju i jest adresowane do przedstawicieli 50 giełd energii z całego świata. Towarowa Giełda Energii jako aktywny członek APEx jest gospodarzem i organizatorem tegorocznego wydarzenia. Konferencja APEx 2014 została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem konferencji jest rozwijanie platformy wymiany międzynarodowych doświadczeń giełd, jak również prezentacji najlepszych rynkowych praktyk dotyczących rynku energii. W konferencji weźmie udział około 150 przedstawicieli giełd z Azji, Australii, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Konferencja ma charakter zamknięty, jest przeznaczona wyłącznie dla członków APEx i odbędzie się już po raz dziewiętnasty, ale pierwszy raz w Polsce. W 2013 roku gospodarzem konferencji był Nowy Jork, dwa lata wcześniej konferencja odbyła się w New Delhi w Indiach. Dzięki ścisłej, wielowymiarowej współpracy między Towarową Giełdą Energii a Stowarzyszeniem, Zarząd APEx powierzył organizację tegorocznej konferencji TGE.

- Nasza doroczna konferencja odbędzie się tym razem w Europie, wybraliśmy Polskę m.in. ze względu na pozycję Towarowej Giełdy Energii w regionie. TGE jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest także mocno zaangażowana w budowę konkurencyjnego rynku energii i gazu w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że doświadczenia europejskiego rynku w tym zakresie będą dla uczestników konferencji ważnymi i interesującymi tematami do dyskusji – powiedział Allan Dawson, Prezes APEx.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pełnić rolę gospodarza tej prestiżowej konferencji. Polska jako członek Unii Europejskiej zaprezentuje na forum międzynarodowym najważniejsze idee tworzącego się wspólnego wewnętrznego rynku energii – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Konferencję otworzy profesor Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, ITRE. Podczas konferencji uczestnicy będą obradować na temat różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem globalnego rynku energii. Będzie to jedyna w roku okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach i przyszłości rynków energii w takim gronie. Uczestnicy konferencji dyskutować będą m.in. o budowie wewnętrznego rynku energii w Europie, światowych doświadczeniach i korzyściach płynących z DSR - Demand Side Response - zarządzania popytem energii elektrycznej, rynkach mocy oraz nowych technologiach wspierających rozwój branży energetycznej.

- Obserwując dynamikę zmian technologicznych oraz ich wpływ na sektor energetyczny postanowiliśmy w tym roku szczególnie poruszyć temat innowacji i technologii. Nie mamy wątpliwości jak bardzo istotny wpływ mają one na tworzenie konkurencyjnych i efektywnych rynków energii elektrycznej, temat ten jest szczególnie ważny w przypadku rynków rozwijających się – dodaje Allan Dawson.

- Przed nami wiele wyzwań związanych z nowymi ideami polityki energetycznej i klimatycznej nie tylko w kontekście europejskim, ale również w kontekście rynków globalnych. Jako reprezentanci giełd powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na transparentność i dostęp do informacji rynkowych, które pomagają uczestnikom rynków w podejmowaniu decyzji handlowych. Towarowa Giełda Energii będzie mogła podzielić się w międzynarodowym gronie swoimi doświadczeniami związanymi z budową rynków energii i gazu oraz uczestniczyć w ciekawej dyskusji o globalnych cenach energii – powiedział Ireneusz Łazor.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.apex2014poland.com***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.

Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej w roku 2013 wyniósł 176,55 TWh, był wyższy o 33,76 proc. niż w roku 2012 - 132 TWh. Na rynku gazu całkowity wolumen obrotu osiągnął wartość 2 393 418 MWh - to jest szacunkowo 214 656 323 m3 gazu.

www.tge.pl

Association of Power Exchanges (APEx) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca światowe towarowe i finansowe giełdy energii.  Łącznie w jej strukturze działa 50 organizacji z całego świata. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju rynków energii, a głównym zamierzeniem APEx jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy członkami.


www.theapex.org

Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A.; press@tge.pl, +48 885 885 645, +48 607 030 573

 

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies