ENEA Trading została animatorem na TGE Drukuj +

 

Informacja prasowa

ENEA, poprzez swoją spółkę handlu hurtowego, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów na energię elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Współpraca rozpoczyna się od dzisiaj. Jej celem jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i ENEA, jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

Celem działalności tzw. market makera jest utrzymanie płynności obrotu w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące w handlu paliwem mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wysokość cen energii elektrycznej, co jest niewątpliwą korzyścią dla uczestników rynku.

"Taka współpraca z TGE przysporzy korzyści obu stronom. ENEA będzie mogła dokonać optymalizacji kosztów zmiennych zawieranych transakcji, natomiast z punktu widzenia rynku oraz giełdy zwiększy się płynność oraz wolumen obrotu. Będzie to miało wpływ na postrzeganie TGE jako jednej z czołowych giełd w Europie Środkowo-Wschodniej” - ocenia Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu ENEA ds. Handlowych.

„Koncentracja rynku krajowego na jednym płynnym rynku giełdowym niewątpliwie pozytywnie wpłynie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Najważniejszym elementem rozwoju rynku energii i powstania referencyjnej ceny jest zwiększanie płynności i przejrzystości. Obecność ENEA Trading jako animatora na pewno się do tego przyczyni” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies