Podsumowanie września 2014 r. i trzeciego kwartału na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej we wrześniu 2014 r. wyniósł 14 018 302 MWh, co oznacza spadek o 40,39% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 743 985 MWh – spadek o 3,48 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 201,91 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 26,21 PLN.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 12 263 321 MWh – spadek o 43,50 proc. w skali rok do roku.
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym w trzecim kwartale 2014 r. wyniósł 43 076 808 MWh – spadek o 22,59 proc r/r., z czego na rynku spot – 5 509 727 MWh natomiast na terminowym – 37 567 081 MWh.


W trzecim kwartale br. obroty na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniosły 43 076 808 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, zmalały o 22,59 proc. (55 645 497 MWh w III kwartale 2013 r.).

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W trzecim kwartale na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 5 509 727 MWh co oznacza wzrost o 1,32 proc r/r (5 437 928 MWh w III kw. 2013 r.).

We wrześniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 1 754 981 MWh, co oznacza spadek o 3,19 proc. r/r (1 812 822 MWh we wrześniu 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł  10 996 MWh, co przekłada się na wzrost
o 82,71 proc. r/r (6 018 MWh we wrześniu 2013 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł we wrześniu 2014 r. 1 743 985  MWh i był niższy o 3,48 proc. w skali roku (1 806 804 MWh we wrześniu 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 1,69 proc. (1 773 933 MWh w sierpniu 2014 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 201,91 PLN/MWh (wzrost m/m o 26,21 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 239,02 PLN/MWh (wzrost m/m o 41,61 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

W trzecim kwartale 2014 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 37 567 081  MWh, co oznacza spadek o 25,18 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego (50 207 569 MWh III kwartał 2013r.).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2014 roku wyniósł 12 263 321 MWh, co oznacza spadek o 43,50 proc. licząc rok do roku (21 705 314  MWh we wrześniu 2013 r.). Wolumen na RTT we wrześniu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 35,93 proc. (9 021 746  MWh w sierpniu 2014 r.).
 
Najbardziej płynnym kontraktem we wrześniu br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie we wrześniu 2014 r. to 7 454 760 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 173,22 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,28 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do końca września 2014 r. osiągnął wynik 82 186 320 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 miał wartość 77 289 480  MWh.

Kwartalny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego w III kwartale, wyniósł X PLN/MWh (wzrost/spadek r/r o X PLN).

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A we wrześniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 135 375 MWh dając spadek o 6,55 proc. r/r (2 285 062 we wrześniu 2013 r.) oraz wzrost 11,59 proc. m/m (1 913 505 MWh w sierpniu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych –  474 445  MWh oraz  pozasesyjne – 1 660 930 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych we wrześniu 2014 r., wyniosła 191,56 PLN/MWh (spadek m/m o 1,00 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość 172,25 PLN/MWh (spadek m/m o 12,18 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych - 197,08 PLN/MWh (wzrost m/m
o 1,69 PLN/MWh).

Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami (obecnie instrument PMMET-2014) we wrześniu 2014 r. wyniósł 92 855  MWh, co oznacza wzrost o 94,39 proc. r/r (47 768 MWh dla instrumentu PMMET we wrześniu 2013 r.) oraz o 58,22 proc. m/m (58 686 MWh w sierpniu br.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 36 094 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 56 762 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych we wrześniu 2014 roku wyniosła 60,61 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych osiągnęła zaś poziom 61,10 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty – PMGM-2014

Łączny obrót żółtymi certyfikatami (obecnie instrument PMGM-2014) we wrześniu 2014 r. wyniósł 95 900  MWh, co oznacza ponad czterokrotny wzrost m/m (21 159 MWh w sierpniu br.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 14 201 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 81 699 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych we wrześniu 2014 roku wyniosła 104,69 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych osiągnęła zaś poziom 103,27 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty – PMEC-2014

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (obecnie instrument PMEC-2014) we wrześniu 2014 r. wyniósł  484 288 MWh, co oznacza ponad dziewięciokrotny wzrost m/m (50 789 MWh w sierpniu br.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 80 951 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 403 337 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych we wrześniu 2014 roku wyniosła 10,41 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych osiągnęła zaś poziom 10,31 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2052 członków rejestru. We wrześniu 2014 r. przybyło kolejnych 17 .


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies