Podsumowanie września 2014 r. i trzeciego kwartału br. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych we wrześniu 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 24 066 782 MWh. Oznacza to spadek o 18,53% w skali miesiąca oraz 226-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 661 050 MWh – spadek o 18,77 proc. w skali m/m oraz 29-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym we wrześniu br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 23 405 732 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 278 razy (o 27 749,05 proc.), natomiast w odniesieniu do sierpnia br. zmniejszyły się o 18,53%.
  • Wolumen wszystkich transakcji zawartych w trzecim kwartale 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 58 877 147 MWh – 264-krotny wzrost r/r., z czego na rynku spot – 1 621 327 MWh, natomiast na rynku terminowym – 57 255 820 MWh.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDiBNg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE we wrześniu 2014 r. wyniósł 661 050 MWh (po dacie dostawy) i oznacza spadek w skali miesięcznej o 18,77% (813 779 MWh w sierpniu br.) oraz 29-krotny wzrost r/r.

Obrót na uruchomionym pod koniec lipca Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł  82 050  MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła we wrześniu 96,47 PLN/MWh.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu we wrześniu osiągnął wartość 96,15 PLN/MWh (wzrost m/m
o 19,06 PLN/MWh).

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w trzecim kwartale 2014 r. 1 421 184 MWh (po dacie dostawy). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RDNg  wzrosły 20-krotnie. Kwartalny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 84,25 PLN/MWh.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w trzecim kwartale 2014 roku wyniósł 57 255 820 MWh (z czego 1 575 878 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego wzrosły 374-krotnie.

W samym wrześniu br. obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami wyniósł 23 405 732 MWh (z czego 1 323 700 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 278-krotnie. W skali miesięcznej zmniejszyły się jednak o 18,53% (w sierpniu br. 28 727 727 MWh).

Największy wolumen transakcji na rynku terminowym ustanowiono na kontrakcie z dostawą w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) – 7 747 488 MWh (1 185 840 MWh w sierpniu br.).

Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla tego kontraktu we wrześniu wyniosła 115,31 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,21 PLN/MWh). Dla kontraktu GAS_BASE_S-W-14, dla którego w sierpniu ustanowiono rekordowy miesięczny wolumen obrotu, wolumen wyniósł 1 962 288 MWh (przy 14 261 520 MWh w sierpniu) przy średniej cenie 112,05 (wzrost m/m o 3,21 PLN/MWh).

We wrześniu odbyły się 4 aukcje kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym gazu, których przedmiotem był gaz ziemny w dostawie w listopadzie br. (wolumen transakcji 140 400 MWh), w czwartym kwartale br. (220 900 MWh), w sezonie zimowym rozpoczynającym się z początkiem października br. (436 800 MWh) oraz w roku 2015 (525 600 MWh).


 
Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies