Podsumowanie października 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w październiku 2014 r. na rynku gazu wyniósł 23 990 245 MWh. Oznacza to spadek o 0,32% w skali miesiąca oraz 163-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 1 403 709 MWh – wzrost o 112,35 proc. w skali m/m oraz 32-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w październiku br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 22 586 536 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 218 razy (o 21 776 proc.), natomiast w odniesieniu do września br. zmniejszyły się o 3,5%.Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDiBNg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w październiku 2014 r. wyniósł 1 403 709 MWh (po dacie dostawy) i oznacza wzrost w skali miesięcznej o 112,35 % (661 050 MWh we wrześniu br.) oraz 32-krotny wzrost r/r. Jest to rekordowy miesięczny wolumen obrotu w historii tego rynku. Rekordowy dzienny wolumen obrotu (po dacie dostawy) w historii Rynku Dnia Następnego gazu miał miejsce 25 października – 108 675 MWh (najlepszy wynik sprzed października wynosił 52 272 MWh).

Obrót na uruchomionym pod koniec lipca Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 205 938 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w październiku  110,09 PLN/MWh.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w październiku osiągnął wartość 113 PLN/MWh (wzrost m/m o 16,85 PLN/MWh). Jest to najwyższa średnioważona cena miesięczna na tym rynku w roku 2014.

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w październiku 2014 r. wyniósł 22 586 536 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 218-krotnie. W skali miesięcznej zmniejszyły się jednak o 3,5%. (we wrześniu br.  
23 405 732  MWh).

Największy wolumen transakcji na rynku terminowym ustanowiono na kontrakcie z dostawą w roku 2015 (GAS_BASE_Y-15) – 9 802 440 MWh (4 423 800 MWh we wrześniu br.).

Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna ze wszystkich transakcji dla tego kontraktu w październiku wyniosła 110,46 PLN/MWh (spadek m/m o 1,14 PLN/MWh).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies