Podsumowanie października 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w październiku 2014 r. wyniósł 20 487 782  MWh, co oznacza wzrost o 14,87% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość  2 065 663  MWh – wzrost o 6,25 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 194,79 PLN/MWh – spadek w skali m/m o 7,13 PLN.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 18 412 703  MWh – wzrost o 15,89 proc. w skali rok do roku.

 

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W październiku br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 2 075 079 MWh, co oznacza wzrost o 6,53 proc. r/r (1 947 814 MWh w październiku 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 9 416 MWh, co przekłada się na wzrost
o 151,64 proc. r/r (3 742 MWh w październiku 2013 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w październiku 2014 r. 2 065 663 MWh i był wyższy o 6,25 proc. w skali roku (1 944 072 MWh w październiku 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 18,44 proc. (1 743 985 MWh we wrześniu 2014 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 194,79 PLN/MWh (spadek m/m o 7,13  PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 230,88 PLN/MWh (spadek m/m o 8,15 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w październiku 2014 roku wyniósł  18 412 703 MWh, co oznacza wzrost o 15,89 proc. licząc rok do roku (15 887 937 MWh w październiku 2013 r.). Wolumen na RTT w październiku br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 50,14 proc. (12 263 321 MWh we wrześniu 2014 r.).

 Najbardziej płynnym kontraktem w październiku br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w październiku 2014 r. to 10 301 760 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 170,42 PLN/MWh (spadek m/m o 2,8 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do końca miesiąca 2014 r. osiągnął wynik 92 488 080 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 miał wartość  84 560 280 MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w październiku 2014 r. ukształtował się na poziomie  2 271 529 MWh dając wzrost o 57,10 proc. r/r (1 445 908 w październiku 2013 r.) oraz wzrost o 6,38 proc. m/m (2 135 375 MWh we wrześniu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych –  513 619  MWh oraz  pozasesyjne –  1 757 910  MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w październiku 2014 r., wyniosła 185,40 PLN/MWh (spadek m/m o 6,16 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość 169,86 PLN/MWh (spadek m/m o 2,39 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych - 189,95 PLN/MWh (spadek m/m o 7,14 PLN/MWh).
 
Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami (obecnie instrument PMMET-2014) w październiku 2014 r. wyniósł  28 415 MWh, co oznacza spadek o 23,54 proc. r/r (37 165 MWh w październiku 2013 r.). Na wolumen złożyły się wyłącznie transakcje na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 60,75 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty – PMGM-2014

Łączny obrót żółtymi certyfikatami (obecnie instrument PMGM-2014) w październiku 2014 r. wyniósł  48 655 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (30 296 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (18 358 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 104,64 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 101,99 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty – PMEC-2014

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (obecnie instrument PMEC-2014) w październiku 2014 r. wyniósł 613 035 MWh, co oznacza 30-krotny wzrost r/r (20 000 MWh w październiku 2013 r.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (153 175 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (459 860 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,40 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,30 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2070 członków rejestru. W październiku 2014 r. przybyło kolejnych 18.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies