Sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015 Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej także „TGE”) informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem roku 2014 Zarząd TGE określił sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015.

Każdy z podmiotów uczestniczących na RDNiB oraz RDNiBg jest zobowiązany do wniesienia opłaty rocznej za rok 2015 do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek TGE prowadzony przez Bank DNB NORD Polska S.A. o numerze PL86 2190 0002 3000 0046 2409 0101 (SWIFT: MHBFPLPW). Przed dokonaniem wpłaty, do dnia 12 grudnia 2014 r., należy dostarczyć do TGE deklarację z wybranym wariantem opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB oraz RDNiBg za rok 2015.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB oraz RDNiBg za rok 2015 w wariancie II powinna zostać wniesiona jednorazowo. Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB oraz RDNiBg za rok 2015 w wariancie I może zostać wniesiona przez Członka Giełdy w dwóch równych ratach: pierwsza rata płatna do dnia 31 grudnia 2014 r., druga rata do dnia 30 czerwca 2015 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies