Posiedzenie Komitetu Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rynku Gazu. Komitet jest organem doradczym w zakresie rozwoju giełdowego obrotu gazem na TGE, a w jego pracach regularnie uczestniczy ponad 20 Członków- przedstawicieli Członków Giełdy, TGE oraz IRGiT.

Komitet jako ciało eksperckie prowadzi działalność edukacyjną współorganizując cykl Warsztatów dla Uczestników Rynku Gazu, wyjaśniających szczegółowe zagadnienia związane z obrotem gazem ziemnym w Polsce. Poprzez Komitet Uczestnicy giełdowego rynku gazu mogą prezentować opinie przed URE, MG czy KE. Pracami Komitetu kieruje Beata Wittmann - Przewodnicząca Komitetu oraz Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu w Towarowej Giełdzie Energii S.A.   

W posiedzeniu Komitetu wzięli udział specjalnie zaproszeni goście: Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE S.A., Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami GAZ-SYSTEM S.A., Paweł Słomiński, Główny Specjalista ds. bilansowania, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz Marek Kossowski przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE S.A. przedstawiła obowiązki uczestników rynku gazu nałożone przez Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) - w zakresie raportowania transakcji na produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.

Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami GAZ-SYSTEM S.A. przybliżył praktyczne zasady funkcjonowania nowej platformy GAZ-SYSTEM Aukcje, która wprowadziła możliwość nabywania przepustowości na punktach międzysystemowych w systemie aukcyjnym.

Paweł Słomiński, Główny Specjalista ds. bilansowania, Departament Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. omówił istotne zmiany w obszarze dystrybucji gazu ziemnego, wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia KE nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL).

Marek Kossowski przybliżył w swoim wystąpieniu działalność Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz zaprosił uczestników KRG na spotkanie Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu powołanego przy IGG, które będzie miało miejsce 12 stycznia 2015 roku w siedzibie IGG.

Dyskusję podsumowującą prowadzili przedstawiciele TGE: Leszek Prachniak i Beata Wittmann. Wraz z uczestnikami spotkania oceniali funkcjonowanie rynków gazu TGE oraz konsultowali możliwości jeszcze lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku, m. in. poprzez  wydłużenie harmonogramu notowań na RDNiBg jak również wprowadzenie nowego rynku „po dostawie”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

  1. Raportowanie danych transakcyjnych w świetle REMIT
  2. Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje
  3. Wdrożenie Kodeksu Bilansowania - szanse i wyzwania dla rynku gazu w obszarze dystrybucji

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies