Florencka Szkoła Regulacji: Implementacja REMIT w Unii Europejskiej Drukuj +

5 grudnia br. we Florencji odbyła się doroczna konferencja poświęcona tematyce implementacji REMIT w Unii Europejskiej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ACER, krajowych organów nadzoru, uczestników rynku hurtowego rynku energii i giełd. To już ostatnie w cyklu spotkanie organizowane przez Florence School of Regulation przed rozpoczęciem raportowania danych transakcyjnych w październiku 2015 r.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje punkty widzenia w zakresie raportowania REMIT i zwrócili uwagę na istotne elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie implementacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia. Wszyscy uczestnicy wyrazili uznanie dla pełnej zaangażowania pracy ACER na rzecz efektywnego wdrożenia raportowania transakcyjnego na hurtowym rynku energii w Europie. Podkreślono także szczególną rolę giełd energii w tym procesie.

„Giełdy odegrają szczególną rolę w procesie implementacji raportowania REMIT. Po pierwsze, kontrakty giełdowe są punktem odniesienia dla wyróżnienia kontraktów standardowych i niestandardowych, dla których przewidziano inne terminy przekazania danych. Po drugie, giełdy zostały pośrednio zobligowane do zaoferowania usługi raportowania swoim uczestnikom. To dobre rozwiązanie, ponieważ większość z nas ma już pewne doświadczenie w raportowaniu transakcji, choćby ze względu na niedawno przyjęte rozporządzenie EMIR” – powiedziała na otwarcie panelu Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w Towarowej Giełdzie Energii.

Rozporządzenie REMIT weszło w życie pod koniec 2011 roku. Jednak obowiązek raportowania został uzależniony od przyjęcia przez Komisję Europejską stosowanych aktów wykonawczych. Państwa członkowskie zaakceptowały ostateczne brzmienie aktów w październiku 2014 roku. Przyjęcie przez KE i publikację w Dzienniku Urzędowym UE przewidziano do końca 2014 roku, co oznacza, że pierwsze dane zostaną przekazane do ACER w październiku 2015 r.

Zachęcamy do obejrzenia wideo reportażu podsumowującego konferencję:

https://www.youtube.com/watch?v=A-4ZCwaQl5s&feature=youtu.be.

Prezentacja (pdf)

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies