Podsumowanie listopada 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w listopadzie 2014 r. wyniósł 22 132 298 MWh, co oznacza wzrost o 24,03% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 20 175 721 MWh – wzrost o 28,55 proc. w skali rok do roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 951 843 MWh – spadek o 8,88 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 219,08 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 24,29 PLN.

 

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W listopadzie br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 1 956 577 MWh, co oznacza spadek o 8,97 proc. r/r (2 149 366 w listopadzie 2013 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 4 734 MWh, co przekłada się na spadek o 35,43 proc. r/r (7 331 MWh w listopadzie 2013 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w listopadzie 2014 r. 1 951 843 MWh i był niższy o 8,88 proc. w skali roku (2 142 034 MWh w listopadzie 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 5,51 proc. (2 065 663 MWh w październiku 2014 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 219,08 PLN/MWh (wzrost m/m o 24,29 PLN). Jest to najwyższy miesięczny kurs BASE, jaki ukształtował się na RDN od ponad dwóch i pół roku (221,06 PLN/MWh w lutym 2012 r.). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 263,06 PLN/MWh (wzrost m/m o 32,18 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w listopadzie 2014 roku wyniósł 20 175 721 MWh, co oznacza wzrost o 28,55 proc. licząc rok do roku (15 694 268 MWh w listopadzie 2013 r.). Wolumen na RTT w listopadzie br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 9,58 proc. (18 412 703 MWh w październiku 2014 r.).

Najbardziej płynnym kontraktem w listopadzie br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie wyniósł w ubiegłym miesiącu 10 441 920 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu osiągnęła wysokość 173,82 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,40 PLN).

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do końca miesiąca osiągnął wynik 102 930 000 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 miał wartość 93 329 040 MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w listopadzie 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 158 931 MWh dając wzrost o 77,05 proc. r/r (1 219 371 w listopadzie 2013 r.) oraz spadek o 4,96 proc. m/m (2 271 529 MWh w październiku 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 589 553 MWh oraz pozasesyjne – 1 569 378 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w listopadzie 2014 r., wyniosła 182,90 PLN/MWh (spadek m/m o 2,50 PLN/MWh), natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość 166,10 PLN/MWh (spadek m/m o 3,76 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych - 189,21 PLN/MWh (spadek m/m o 0,73 PLN/MWh).

Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami (obecnie instrument PMMET-2014) w listopadzie 2014 r. wyniósł 8 071 MWh, co oznacza spadek o 67,52 proc. r/r (24 846 MWh w listopadzie 2013 r.). Na wolumen złożyły się wyłącznie transakcje na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 wyniosła 60,96PLN/MWh.

Żółte certyfikaty – PMGM-2014

Łączny obrót żółtymi certyfikatami (obecnie instrument PMGM-2014) w listopadzie 2014 r. wyniósł 127 497 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (25 418 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (102 079 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 107,01 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 106,09 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty – PMEC-2014

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (obecnie instrument PMEC-2014) w listopadzie 2014 r. wyniósł 197 324 MWh, co oznacza 4-krotny wzrost r/r (43 240 MWh w listopadzie 2013 r.). Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (5 759 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (191 565 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,54 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,27 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2092 członków rejestru. W listopadzie 2014 r. przybyło kolejnych 22.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies