Zmiana w publikacji zestawień okresowych Drukuj +

Informujemy, że dla danych za rok 2015 wszelkie zestawienia okresowe (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) o obrotach na rynkach TGE będą sporządzane w odniesieniu do dnia obrotu giełdowego. Zmiana dotyczy publikacji wyników okresowych dla Rynków Dnia Następnego i Bieżącego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, dla których dane za okres do końca 2014 r. były sporządzane w odniesieniu do dnia dostawy towaru giełdowego. W wolumenach dla tych rynków za grudzień 2014 r. wyjątkowo zostaną uwzględnione również transakcje zawarte w grudniu dla dostawy w styczniu 2015 r. Dane codzienne o obrotach na tych rynkach będą publikowane bez zmian.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies